Marele nostru Preot minunat

Căci Hristos n-a intrat într-un locaş de închinare făcut de mână omenească, după chipul adevăratului locaş de închinare, ci a intrat chiar în cer, ca să Se înfăţişeze acum, pentru noi, înaintea lui Dumnezeu. – Evrei 9:24

Sunt trei întrebări de bază referitoare la mântuirea noastră, întrebări la care fiecare creştin ar trebui să poată răspunde: Ce a făcut Hristos pentru noi pe cruce? Ce face El acum pentru noi în sanctuarul din ceruri?

Şi ce va face El pentru noi la venirea Sa? Mulţi creştini pot explica ce a făcut Hristos la cruce şi ce va face El la a doua Sa venire. Dar nu foarte mulţi înţeleg ce face El acum în sanctuarul din ceruri pentru mântuirea noastră.

Una dintre cele mai bune explicaţii adventiste de la începuturi a acestei învăţături a fost a lui O.R.L. Crosier, în articolul „Legea lui Moise”, publicat în Day-Star Extra, din 7 februarie 1846. În acest articol, Crosier scotea în evidenţă patru concepte de bază. Primul, că „sanctuarul” menţionat în Daniel 8:14 este un sanctuar/templu ceresc (Evr. 9:24; Apoc. 11:19). Al doilea, că sanctuarul ceresc este un sanctuar literal, cu două încăperi, Sfânta şi Sfânta Sfintelor, aşa cum au fost preînchipuite în ta-bernaculul lui Moise (Evr. 9:1-9). Al treilea, că Hristos este Marele-Preot al acelui sanctuar, făcând mijlocire pentru noi prin sângele Său vărsat la cruce (Col. 1:20; Evr. 9:11-23). Şi al patrulea, că la sfârşitul celor 2 300 de zile simbolice din Daniel 8:14, Hristos a intrat din Sfânta în Sfânta Sfintelor pentru a primi împărăţia (Dan. 7:9-14). Într-un articol publicat anterior, Crosier explica că în timp ce Hristos acum curăţă templul literal al Noului Ierusalim (Evr. 9:22-23), Duhul Sfânt curăţă templul spiritual al poporului lui Dumnezeu de păcatele lor (1 Cor. 3:16-17; 6:19-20).

Dar poate vă întrebaţi: dacă Hristos a plătit deja preţul pentru toate păcatele noastre la cruce, de ce încă trebuie să mijlocească pentru noi în sanctuarul ceresc? Hristos a murit pe cruce pentru a salva întreaga omenire, dar nimeni nu va fi salvat împotriva voinţei sale. Acum, plin de har, Hristos aplică meritele jertfei Sale tuturor celor care Îl acceptă prin credinţă. Ce plan minunat a fost alcătuit pentru mântuirea ta şi a mea!

Doamne, ce dezastru ar fi dacă planul Tău de mântuire ar rămâne fără rezultat pentru mine! De aceea, eu accept jertfa Ta pe cruce pentru păcatele mele şi te invit să fii Mare-Preot în viaţa mea!

Alberto Timm
Alberto Timm
Autorul acestui devoțional „Un nou început în fiecare zi”, Alberto Timm își dorește ca fiecare zi a acestui an nou să îţi aducă o experienţă mai profundă cu Domnul şi Mântuitorul nostru minunat, Isus Hristos!

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor