Război total

Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti. – Efeseni 6:12

Doar cei implicaţi într-un război pot evalua brutalitatea şi groaza acestuia. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, armata germană a folosit o tehnică militară inovatoare, numită Blitzkrieg („război-fulger”), o tactică devastatoare bazată pe viteză şi surpriză. Pe 13 ianuarie 1943, Adolf Hitler a declarat război total, fiind dispus să sacrifice vieţi şi resurse pentru a obţine victoria deplină. Înlocuind muncitorii bărbaţi din fabrici cu femei, el a suplimentat forţele armate germane cu încă 500.000 de bărbaţi.

Biblia ne spune că şi noi suntem într-un război total împotriva forţelor spirituale ale răului (Efes. 6:12) şi că Diavolul este cuprins „de o mânie mare, fiindcă ştie că are puţină vreme” (Apoc. 12:12). Acest război implică toate dimensiunile vieţii noastre şi toate clipele din timpul nostru.

Ellen White explică: „Dacă ochii noștri spirituali ar fi deschiși, am putea vedea … îngerii care zboară repede în ajutorul acestor ispitiţi, împingând înapoi oştile care îi înconjoară şi aşezând picioarele lor pe temelia cea sigură. Luptele care se duc între cele două oştiri sunt tot atât de reale ca şi acelea duse de oştile lumii acesteia, şi această luptă spirituală are urmări veşnice” (Profeţi şi regi, p. 175).

Dar cum putem obţine biruinţa asupra oştilor răului? Strategul militar chinez Sun Tzu (544–496) susţinea că „orice bătălie este câştigată înainte de a fi purtată”. Cu alte cuvinte, nu există biruinţă înainte de o pregătire temeinică. Din acest motiv, apostolul Pavel descrie în Efeseni 6:10-20 întreaga armură a soldatului creştin biruitor. Să nu uităm că, în această bătălie cosmică, „niciun om nu este în siguranţă pentru o zi sau o oră fără rugăciune” (Tragedia veacurilor, p. 530) şi că „nu suntem în siguranţă nici măcar pentru o singură oră, dacă nu dăm ascultare Cuvântului lui Dumnezeu” (Principii fundamentale ale educaţiei creştine, p. 537).

Cei care îşi predau viaţa necondiţionat lui Dumnezeu au făgăduinţa că Dumnezeu „ar trimite mai degrabă toţi îngerii din cer să păzească pe poporul Său decât să lase un singur suflet care se încrede în El să fie biruit de Satana” (Tragedia veacurilor, p. 537). Fie ca aceasta să fie asigurarea noastră!

Alberto Timm
Alberto Timm
Autorul acestui devoțional „Un nou început în fiecare zi”, Alberto Timm își dorește ca fiecare zi a acestui an nou să îţi aducă o experienţă mai profundă cu Domnul şi Mântuitorul nostru minunat, Isus Hristos!

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video