Cuvântul transformator al lui Dumnezeu

Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou şi statornic! – Psalmii 51:10

Cuvântul lui Dumnezeu are o putere creatoare şi recreatoare uimitoare. Ni se spune că la porunca lui Dumnezeu, universul a luat fiinţă (Evrei 11:3). Într-adevăr, Dumnezeu „zice, şi se face” (Ps. 33:9). Dar aceeaşi putere uimitoare este prezentă şi în cuvântul scris al lui Dumnezeu, Biblia, care a fost recunoscută la scară largă pentru că a transformat vieţile multor oameni de pe întreg pământul.

De exemplu, pe 12 ianuarie 2013, JWM Productions (din Takoma Park, Maryland) a dat publicităţii un film documentar intitulat 101 Objects that Changed the World. Difuzat pe canalul History, acest episod includea „Biblia” ca fiind obiectul numărul 1 care a schimbat cel mai mult lumea şi în consecinţă şi vieţile oamenilor! Un exemplu clasic al acestei schimbări ar fi experienţa convertirii lui Augustin.

Augustin de Hipona (354–430) a devenit unul din cei mai influenţi teologi şi filosofi creştini de la începuturi. În tinereţea sa, el a fost rob păcatului preacurviei, fiind dominat de „obiceiul de a satisface o poftă lacomă”. Dar viaţa lui s-a transformat radical după ce a citit Romani 13:13-14: „Să trăim frumos, ca în timpul zilei, nu în chefuri şi în beţii; nu în curvii şi în fapte de ruşine; nu în certuri şi în pizmă, ci îmbrăcaţi-vă în Domnul Isus Hristos şi nu purtaţi grijă de firea pământească, pentru ca să-i treziţi poftele.”

Convertirea aduce pace şi stabilitate în vieţile noastre. În opera sa, Confesiuni (1.1.1), Augustin se ruga astfel: „Căci Tu [Doamne] ne-ai făcut pentru Tine şi inima noastră este neliniştită până nu ajunge să se odihnească în Tine.” Ellen White mai spune: „Predarea tuturor puterilor noastre în mâna lui Dumnezeu simplifică problema vieţii. Uşurează şi scurtează miile de probleme cauzate de pasiunile inimii umane” (Solii pentru tineret, p. 30).

Relaţia noastră cu Dumnezeu nu este doar o experienţă mistică, ce poate avea loc fără Biblie. După cum Isus Hristos este Cuvântul lui Dumnezeu făcut trup (Ioan 1:14), tot aşa Biblia este Cuvântul scris al lui Dumnezeu (Ioan 5:39) şi ambele sunt în perfectă armonie. Astfel, credinţa salvatoare nu este o emoţie naivă şi fără temei. Este o relaţie personală cu Hristos, puternic înrădăcinată în Cuvântul Său. Să punem deoparte un timp special în fiecare zi pentru a studia Cuvântul lui Dumnezeu, să aflăm minunatele sale învăţături şi să simţim puterea sa transformatoare în vieţile noastre.

Alberto Timm
Alberto Timm
Autorul acestui devoțional „Un nou început în fiecare zi”, Alberto Timm își dorește ca fiecare zi a acestui an nou să îţi aducă o experienţă mai profundă cu Domnul şi Mântuitorul nostru minunat, Isus Hristos!

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video