Școlile Adventiste

Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis Tu. – Ioan 17:3

Colportajul şi educaţia merg mână în mână. Prin colportaj ajungem la toate segmentele sociale. Prin educaţie şlefuim generaţiile noi. Privind la harta lumii, putem afirma că Biserica Adventistă este puternică şi sănătoasă acolo unde ambele ramuri ale lucrării sunt sănătoase. Asta înseamnă că locul ideal în care să studieze copiii adventişti sunt şcolile adventiste. Dar ce s-ar întâmpla dacă membrii bisericii noastre nu ar mai pune preţ pe educaţia adventistă?

În 9 ianuarie 1894, Ellen White scria: „Atunci când cei care au ajuns la vârsta tinereţii şi maturităţii nu văd nicio diferenţă între şcolile noastre şi colegiile din lume şi nu au nicio preferinţă pentru care să opteze, având în vedere că în şcolile din lume minciuna este învăţată prin cuvânt şi exemplu, atunci înseamnă că este nevoie de o examinare atentă a motivelor care au condus la o asemenea concluzie. Instituţiile noastre de învăţământ s-ar putea să se clatine, alunecând spre conformare faţă de lume. Pas cu pas, ele pot înainta spre asemănarea cu lumea; însă ele sunt prizoniere ale speranţei şi Dumnezeu le va lumina şi corecta şi le va aduce înapoi la poziţia lor de integritate şi diferenţiere faţă de lume. Eu veghez cu un interes deosebit şi sper să văd şcolile noastre cu totul pătrunse de spiritul religiei adevărate şi curate” (Principii fundamentale ale educaţiei creştine, p. 290).

Exact un an mai târziu, pe 9 ianuarie 1895, Ellen White spunea: „Scopul oricărei educaţii adevărate este exprimat în cuvintele lui Hristos: «Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis Tu.» (Ioan 17:3)” (Manuscrisul 40, 1895). Spiritualitatea nu ar trebui folosită niciodată ca scuză pentru performanţa academică slabă şi excelenţa academică nu poate înlocui dedicarea spirituală. Acestea se completează una pe cealaltă. Dacă şcolile noastre îşi pierd identitatea spirituală, atunci este vremea să le salvăm, ca să fie în conformitate cu motivul existenţei lor!

În biserică şi în familie, noi trebuie să ne unim eforturile în a susţine educaţia adventistă prin ridicarea nivelului spiritual şi academic în şcolile noastre şi prin încurajarea familiilor să îşi trimită copiii la şcolile noastre. Să criticăm mai puţin şi să facem mai mult pentru viitoarele generaţii de adventişti. Studenţii noştri trebuie să fie pregătiţi cu atenţie pentru această viaţă şi pentru veşnicie!

Alberto Timm
Alberto Timm
Autorul acestui devoțional „Un nou început în fiecare zi”, Alberto Timm își dorește ca fiecare zi a acestui an nou să îţi aducă o experienţă mai profundă cu Domnul şi Mântuitorul nostru minunat, Isus Hristos!

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video