Tradiții nebiblice

Şi aţi desfiinţat astfel cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinii voastre. – Matei 15:6

De-a lungul secolelor, multe tradiţii nebiblice au fost apărate ecleziastic ca fiind adevăruri biblice absolute. Astfel de poziţii dogmatice au distorsionat mai multe învăţături biblice, au împiedicat înţelegerea adevărului şi au confundat credinţa cu credulitatea. Acest lucru a devenit evident în poziţia Bisericii Romano-Catolice în discuţiile despre geocentrism (centrat pe pământ) şi heliocentrism (centrat pe soare) ale secolelor al XVI-lea şi al XVII-lea.

Grecii din vechime credeau că pământul era în centrul sistemului solar, părere care a predominat la acea vreme. În contrast cu această viziune, astronomul polonez Nicolaus Copernicus sugera că soarele era în centru. În 1632, modelul heliocentric a fost susţinut într-o carte, Dialogue Concerning the Two Chief World Systems, a astronomului şi fizicianului italian, Galileo Galilei (1564–1642). Neţinându-se cont de contribuţia sa majoră în lumea ştiinţei, Galileo a fost pedepsit de către Biserica Romano-Catolică pentru erezie.

În 22 iunie 1633, astronomul în vârstă de 70 de ani a mers înaintea Inchiziţiei din Roma, purtând cămaşa albă a celui pocăit. El a fost acuzat „cu vehemenţă de erezie, deoarece a crezut şi a susţinut doctrina – care este falsă şi contrară Scripturii sacre şi divine – că soarele este în centrul lumii şi acesta nu se mişcă de la est la vest, că pământul se mişcă şi nu acesta este în centrul universului”. Cartea lui Galileo a fost arsă şi a fost ţinut în arest la domiciliu până a murit, în 8 ianuarie 1642.

Oamenii susţineau că Biblia ne învaţă modelul geocentric. De exemplu, regele David spunea despre soare că este ca „un mire care iese din odaia lui de nuntă. […] Răsare la un capăt al cerurilor şi îşi isprăveşte drumul la celălalt capăt; nimic nu se ascunde de căldura lui” (Ps. 19:4-6).

Împăratul Solomon mai spunea că „soarele răsare, apune şi aleargă spre locul de unde răsare din nou” (Ecl. 1:5). Dar aceste versete sugerează ideea că pământul este în centrul sistemului solar? Nu neapărat.

Biblia nu foloseşte un limbaj ştiinţific. Chiar şi astăzi vorbim despre „răsărit” şi „apus”, fără a apăra un model geocentric. Atunci de ce ne-am aştepta ca Biblia să folosească un limbaj ştiinţific pe care nici chiar noi astăzi nu îl folosim în discuţiile noastre? Ar trebui să ne ferim să citim forţat în Biblie conceptele şi teoriile noastre moderne.

Alberto Timm
Alberto Timm
Autorul acestui devoțional „Un nou început în fiecare zi”, Alberto Timm își dorește ca fiecare zi a acestui an nou să îţi aducă o experienţă mai profundă cu Domnul şi Mântuitorul nostru minunat, Isus Hristos!

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video