Să Îl imităm pe Învăţător

Ucenicul nu este mai presus de învăţătorul lui; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul lui. (Luca 6:40)

În Discursul LV despre Homer şi Socrate, renumitul orator şi scriitor roman, Dion Hrisostomos, numit şi Dion din Prusa, susţine că Socrate a fost un discipol remarcabil al lui Homer. Pentru a-şi susţine ipoteza, Dion spune că Socrate trăia la fel ca Homer, imitând umilinţa celui din urmă. La fel ca Homer, el dispreţuia strângerea de bogăţii şi tot la fel ca Homer, iubea virtuţile şi respingea viciile. Pe scurt, el a fost discipolul lui Homer pentru că el trăia la fel cum trăia acesta.

A-l imita pe Învăţător: acesta este punctul cheie al eticii creştine. Deşi noi trebuie să Îl imităm pe Învăţător, nu trebuie să credem niciodată că noi suntem învăţătorii. Este uşor să crezi că orice ucenic veritabil trebuie să trăiască, să mănânce, să vorbească, să umble aşa cum presupunem sau credem noi că trebuie să o facă. Dacă nu, acea persoană nu poate fi un ucenic. Nu te înşela singur. Tu nu eşti stăpânul conştiinţei celuilalt; tu nu eşti Învăţătorul, nu eşti decât un ucenic.

Deşi nu vei putea fi niciodată Învăţătorul, dacă ajungi să fii „făcut desăvârşit”, tu poţi fi „ca” Învăţătorul. Ce înseamnă să fi „făcut desăvârşit”? Este această „desăvârşire” sinonimă cu impecabilitatea? Termenul grec folosit de Luca, katȇrtisménos, nu are nimic de-a face cu acest tip de desăvârşire. În Noul Testament, verbul katartizo are nişte nuanţe foarte interesante. De exemplu, în Galateni 6:1 înseamnă „a restaura”, „a ajuta” pe fratele care a căzut. În Efeseni 4:12, acesta apare în legătură cu „pregătirea”, „formarea” de care are nevoie ucenicul pentru a-şi îndeplini lucrarea. Noi suntem „făcuţi desăvârşiţi” ca ucenici atunci când începem să îi ajutăm pe ceilalţi, să slujim aproapelui şi când suntem gata să ne îndeplinim datoria pe care Dumnezeu ne-a încredinţat-o.

A fi „făcut desăvârşit”, sau a fi „ca Învăţătorul”, implică a-i trata pe oameni aşa cum a făcut-o Isus. Noi suntem ca Isus atunci când iubim cum a făcut-o El, când suntem solidari cu păcătosul, aşa cum a făcut El, când dăm totul pentru cauza Lui, la fel ca El, când hotărâm să urmărim binele celuilalt, aşa ca El. Dacă eu vreau să fiu aşa cum este Dumnezeu, El fiind iubire, atunci eu trebuie să port dragostea lui Dumnezeu în inimă. Imită-L pe Isus!

#imită-LpeIsus

Vladimir Polanco
Vladimir Polanco
Asumă-ți fiecare zi din acest an, transformând trecutul în viitor, folosind prezentul. Dumnezeu este Cel care ne poate învăța secretul măsurării timpului. Vladimir Polanco semnează cartea „#urmărește profilul 365 share” apărută la Editura Viață și Sănătate.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor