Păcatul de neiertat

Orice păcat şi orice hulă vor fi iertate oamenilor, dar hula împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertată […] nici în veacul acesta, nici în cel viitor. (Matei 12:31,32)

Cred că după ce ai citit versetul de mai sus ai vrea să ştii care este păcatul pe care Dumnezeu nu îl poate ierta, nu-i aşa? Dar cred că ai trecut cu vederea că, la început, Hristos spune: „Orice păcat va fi iertat.” Aceste cuvinte sunt clare şi tranşante. Niciodată să nu crezi că ai făcut un păcat, oricât de grav ar fi, care să fie în afara limitelor iertării divine. Orice păcat va fi iertat de cel puţin şaptezeci de ori câte şapte ori (Matei 18:22); adică de fiecare dată când vei apela la Dumnezeu să te ierte. Dumnezeu a iertat lepădarea lui Petru (Ioan 21:15-19), adulterul şi crima comise de David (2 Samuel 12:13), toate atrocităţile lui Manase (vezi 2 Cronici 33); în consecinţă, El te va ierta de fiecare dată când te pocăieşti de păcatele tale.

Da, ştiu că la fel ca toată lumea, tu ai vrea să ştii care este păcatul împotriva Duhului Sfânt. Păcatul împotriva Duhului Sfânt nu este o faptă, ci o stare. Biblia spune, în cap. 5:3, că minciuna este un păcat împotriva Duhului Sfânt; dar nimeni nu pune la îndoială faptul că Dumnezeu îl poate ierta pe mincinos. În Efeseni 4:30, Pavel ne avertizează că faptele noastre Îl pot întrista pe Duhul Sfânt, în realitate asta înseamnă că nu există un păcat care să nu fie împotriva Duhului Sfânt. Dar declaraţia lui Isus nu se referă la fapte, ci mai degrabă la o stare de respingere constantă a voii lui Dumnezeu.

Matei ne spune că fariseii şi cărturarii au respins lucrarea pe care Duhul o făcea prin Isus, atribuind-o puterii lui Satana (12:24). Păcatul lor a fost că au rămas într-o stare permanentă de necredinţă voluntară şi de dispreţ faţă de Isus. Deşi fariseii au păcătuit împotriva Duhului, aşa cum se spune în Matei 12:24-31, Biblia ne spune că mulţi dintre ei au crezut, şi-au predat viaţa lui Hristos şi s-au alăturat bisericii (Faptele 15:5). Nu stărui în păcatul tău. Vino la Isus! El te va ierta.

#iertarealuiDumnezeu #Isusiartă

Vladimir Polanco
Vladimir Polanco
Asumă-ți fiecare zi din acest an, transformând trecutul în viitor, folosind prezentul. Dumnezeu este Cel care ne poate învăța secretul măsurării timpului. Vladimir Polanco semnează cartea „#urmărește profilul 365 share” apărută la Editura Viață și Sănătate.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor