Pune răul în derută

Şi sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţeşte de orice păcat. (1 Ioan 1:7)

Se spune că, pe patul lui de moarte, Luther, părintele Reformaţiunii protestante, a avut un vis îngrijorător, sau mai bine spus un coşmar. În visul său, Satana i-a apărut şi i-a arătat o listă foarte lungă cu toate păcatele sale. Când Luther a văzut sumbrul registru, a rămas extrem de îngrijorat şi un imens sentiment de nesiguranţă a pus stăpânire pe sufletul lui. Ca orice fiinţă umană, şi el era de asemenea „un om supus aceloraşi slăbiciuni ca şi noi” (Iacov 5:17) şi nu a putut nega realitatea greşelilor pe care Satana i le reproşa.

Dându-şi seama că a reuşit să strecoare nesiguranţă în sufletul lui Luther, duşmanul a ieşit din cameră cu un aer de triumf. Atunci, o rază de lumină a iluminat sufletul lui Luther care, debordând de bucurie, s-a ridicat din pat şi a spus: „Satana, tu ai uitat un lucru.” Cu o doză dublă de lăudăroşenie, Diavolul s-a întors: „Nu, nu am uitat nimic, uite aici registrele tuturor păcatelor tale.” Cu profundă convingere, Luther a declarat: „Da! Tu ai uitat că „sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţeşte de orice păcat” (1 Ioan 1:7). Potrivit povestirii, la auzul acestor cuvinte, Satana a ieşit grăbit din cameră.

Biblia ne raportează mai multe lucruri pe care sângele lui Hristos le-a realizat în favoarea noastră. Prin sângele Său, noi primim iertarea păcatelor (1 Ioan 1:7); prin el, noi am fost apropiaţi de Dumnezeu (Efeseni 2:1); prin sângele Lui, noi suntem socotiţi neprihăniţi (Romani 5:9); prin el, noi avem răscumpărarea (Coloseni 1:14).

De fiecare dată când citesc acest pasaj sunt invadat de un profund sentiment de plăcută siguranţă: „Ei l-au biruit [pe Satana] prin sângele Mielului” (Apocalipsa 12:11). Acest „ei” te include de asemenea şi pe tine. Apostolul Ioan a scris: „Vă scriu, tinerilor, pentru că aţi biruit pe cel rău” (1 Ioan 2:13). Vrei să-l biruieşti pe cel rău? Nu-l înfrunta încrezându-te în meritele proprii; dacă chiar îţi doreşti să iasă pentru totdeauna din viaţa ta, cum a fost şi în cazul lui Luther, trebuie să-i repeţi că victoria ţi-a fost asigurată pentru că ai crezut în puterea de curăţire a sângelui lui Isus.

#sângeleluiIsus #mântuireşiiertare

Acest articol face parte din cartea „365 Share: Urmărește profilul” de Vladimir Polanco

Vladimir Polanco
Vladimir Polanco
Asumă-ți fiecare zi din acest an, transformând trecutul în viitor, folosind prezentul. Dumnezeu este Cel care ne poate învăța secretul măsurării timpului. Vladimir Polanco semnează cartea „#urmărește profilul 365 share” apărută la Editura Viață și Sănătate.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi