O inimă nouă și un duh nou

Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. Voi pune Duhul Meu în voi și vă voi face să urmați poruncile Mele și să păziți și să împliniți legile Mele. (…) Voi veți fi poporul Meu și Eu voi fi Dumnezeul vostru. (Ezechiel 36:26-28)

Recent, Dumnezeu m-a călăuzit să citesc cartea Evrei. Studiind capitolul 8 din această carte mi-am pus următoarele întrebări: Ce spune acest pasaj despre Dumnezeu? Ce spune acest pasaj despre mine? Și ce spune acest pasaj despre umblarea mea cu Dumnezeu? Apoi, atenția mi-a fost atrasă de o propoziție: „Voi pune legile Mele în mintea lor și le voi scrie în inimile lor; Eu voi fi Dumnezeul lor, și ei vor fi poporul Meu” (Evrei 8:10). Mi-am amintit de un text pe care îl predau când vorbesc despre Evanghelie – de fapt, este chiar textul-temă de astăzi, Ezechiel 36:26-28. M-am oprit pentru a înțelege semnificația acestor versete și realitatea ideii de niciun păcat a devenit centrală: „Și nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele și fărădelegile lor [ale mele]” (Evrei 8:12).

O inimă nouă și un duh nou sunt lucrarea și totodată un dar al Duhului Sfânt când noi Îi spunem „da” lui Isus. Această înnoire nu este ceva ce lupt eu să înfăptuiesc sau să obțin. Când aleg să cred astăzi, Dumnezeu face toată lucrarea asupra inimii și duhului meu pe care El le pune în mine. Tocmai de aceea Dumnezeu poate spune: „Nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele și fărădelegile lor [ale tale].” Datorită sângelui lui Isus Hristos care a fost vărsat, El a luat asupra Sa păcatul meu și eu sunt fără păcat din momentul în care cred.

Totuși, trăiesc ca păcătoasă, sunt o femeie păcătoasă din cauza nașterii mele. Totuși, sângele lui Isus Hristos, care a murit pe cruce pentru mine, Îi dă dreptul să ne dăruiască inima nouă și duhul nou care vin doar de la Duhul Sfânt (Ezechiel 36:22-28). El promite să fie Dumnezeul nostru. Ah, dragile mele surori, când tu și cu mine Îl alegem pe Isus, El ne numește fiicele Sale – fiice ale Împăratului – cu inima și duhul nou pe care El le-a pus în noi.

Acum, când începem acest an nou, sper să reușim să înțelegem semnificația acestor versete. Eu L-am ales să Îmi fie Dumnezeu, pentru că El m-a ales mai întâi. Acum, având o viață nouă, prin harul crucii, eu pot trăi o viață de biruință zilnică în prezența Sa. Te provoc să studiezi cu rugăciune și să meditezi la aceste făgăduințe. În El putem avea o viață deplină, mai liberă. Bucură-te de relația ta cu Isus Hristos atunci când El apare și Își arată slava Sa prin faptul că îți dă o inimă nouă și un duh nou.

Mary H. Maxson

Ascunsă în palmele Sale
Ascunsă în palmele Sale
În „Ascunsă în palmele Sale”, fiicele lui Dumnezeu din zilele noastre își relatează istoriile despre modul în care au respins minciunile vrăjmașului. Minciuni precum „Dumnezeu te-a părăsit, lăsându-te fără apărare, singură și fără speranță”. Pline de încredere, ele își împărtășesc experiența personală despre modul în care „Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru ca, având totdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiți în orice faptă bună” (2 Corinteni 9:8). Ele vorbesc despre har, despre perseverență și despre noi începuturi. Ele vorbesc despre ce înseamnă să fii... „Ascunsă în palmele Sale”.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor