Marea schimbare (2)

Întoarce-Ţi privirea de la păcatele mele, şterge toate nelegiuirile mele! Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou şi statornici Nu mă lepăda de la faţa Ta şi nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt! Dă-mi iarăşi bucuria mântuirii Tale şi sprijină-mă cu un duh de bunăvoinţă! – Psalmii 51:9-12

După ce am aflat din Biblie că Dumnezeu este cel care schimbă inimile noastre. L-am rugat să-mi transforme inima şi sentimentele. L-am rugat să mă ajute să fiu amabilă, blândă şi iertătoare.

Pe când mă rugam pentru această schimbare a inimii mele, am aflat de asemenea că voi fi transformată dacă voi privi la Hristos, dacă voi avea ochii aţintiţi spre El. Invitaţia Lui pentru mine era: „Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul Meu este bun şi sarcina Mea este uşoară.” (Matei 11:28-30)

Cuvintele pe care Ellen White le scrie cu referire la loan, ucenicul lui Isus, mă descriu şi pe mine: „Chiar şi loan, care a avut o legătură mai strânsă cu Cel blând şi umil, nu era din fire blând şi binevoitor. El şi fratele lui erau numiţi „fiii tunetului”. Când au venit la Isus, orice manifestare de dispreţ faţă de El stârnea indignare şi spirit de ceartă. Iritabilitate, dorinţă de răzbunare şi spirit de critică, toate se găseau la ucenicul iubit. El era mândru şi ambiţia lui era să fie cel dintâi în împărăţia lui Dumnezeu.” (Ellen G. White, Viaţa lui Iisus, Viaţă şi Sănătate, 2015, p. 249)

Cu toate acestea, marea schimbare care a avut loc în inima lui loan a avut loc şi în inima mea, prin acelaşi proces. „Dar zi după zi, în contrast cu spiritul său violent, a admirat blândeţea şi îndelunga răbdare a lui Isus şi a ascultat învăţăturile Lui despre umilinţă şi răbdare. Şi-a deschis inima faţă de influenţa dumnezeiască şi a devenit nu numai un ascultător, ci şi un împlinitor al cuvintelor Mântuitorului. Eul a fost ascuns în Hristos. A învăţat să poarte jugul lui Hristos şi să ducă povara Lui” [Ibidem).

Dragă soră, de când ai început să-L cunoşti pe Isus, ai trăit în viaţa ta această schimbare extraordinară? Dacă nu, si tu poţi fi schimbată după chipul Său, dacă înveţi despre El şi dacă ai privirea îndreptată spre El. Răspunde dragostei Sale, şi El îţi va da o inimă nouă.

Omobonike Adeola Sessou

Carolyn Sutton
Carolyn Sutton
O, dacă am înţelege pe deplin măsura dragostei Sale pentru noi! Imediat ce vom încerca să o descoperim, o vom vedea peste tot. Carolyn Rathbun Sutton, alături de alte femei povestesc despre călătoria lor spirituală în cartea „Eu te iubesc și mai mult” - apărută la Editura Viață și Sănătate.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video