Să construim pentru veșnicie

Căci, după cum într-un trup avem mai multe mădulare, şi mădularele n-au toate aceeaşi slujbă, tot aşa şi noi, care suntem mulţi, alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. – Romani 12:4,5

Dumnezeu ne-a dat ochi să vedem, urechi să auzim, nas să mirosim, piele să atingem şi limbă să gustăm. Precum diferitele părţi ale corpului nostru îndeplinesc diferite funcţii, la fel sunt şi membrii care alcătuiesc trupul bisericii şi care au diferite roluri. Fiecare persoană este binecuvântată cu diferite talente, care, la rândul lor, clădesc împărăţia lui Dumnezeu.

Romani 12:6 ne spune de asemenea că „avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat”. Aceasta înseamnă că fiecare dintre noi, cu feluritele noastre talente şi daruri, este chemat să le folosească pentru clădirea împărăţiei lui Dumnezeu. Noi trebuie să cultivăm aceste talente, daruri şi abilităţi individuale în vederea câştigării sufletelor pentru veşnicie.

Creaturile care îşi iau viaţa de la Dumnezeu ar trebui să-I aducă în schimb Creatorului lor cinstea, gloria şi lauda care I se cuvin Numelui Său sfânt. Făcând acest lucru, ajungem să fim asemenea Lui, după chipul şi asemănarea Sa.

Ne folosim la maximum talentele, prin credinţă, şi, plini de recunoştinţă, avem încredere în faptul că Mântuitorul Se bucură să ne cântărească talanţii folosiţi pentru clădirea împărăţiei Sale.

Cu ajutorul Său, ne dezvoltăm aceste talente, convinşi fiind de faptul că Dumnezeu ne va şlefui, curăţa şi desăvârşi potrivit voinţei Sale, pregătindu-ne pentru lucrarea Sa.

Nu trebuie să ne desconsiderăm niciodată talentul, deoarece, în înţelepciunea Sa, Dumnezeu ţese împreună talentele fiecărui individ în parte pentru a crea o frumoasă tapiserie. Fiecare talent trebuie folosit în aşa fel încât să ne atragă inimile foarte aproape de Dumnezeu.

În plus, fiecare talent folosit corect le oferă oamenilor o mai bună înţelegere a cerului.

Când ne predăm vieţile voinţei lui Dumnezeu, El ne echipează pentru lucrarea Sa. Ne sporeşte talentele, timpul şi bucuria de a fi parteneri cu El. Devenim împreună-lucrători cu Dumnezeu. El ne pune pe drumul cel bun, în timp ce noi ne desfăşurăm treburile de zi cu zi, având în acelaşi timp un ochi îndreptat spre Dumnezeu şi spre împărăţia Sa, care stă să vină.

Samantha Bullock

Carolyn Sutton
Carolyn Sutton
O, dacă am înţelege pe deplin măsura dragostei Sale pentru noi! Imediat ce vom încerca să o descoperim, o vom vedea peste tot. Carolyn Rathbun Sutton, alături de alte femei povestesc despre călătoria lor spirituală în cartea „Eu te iubesc și mai mult” - apărută la Editura Viață și Sănătate.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video