Un părinte model

Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze şi, când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. (Proverbele 22:6)

Am fost surprinsă când am cunoscut pe cineva cu numele Iared. Ştiam că Iared este un personaj biblic, dar este doar un nume într-o listă. De ce ar fi ales un părinte tocmai numele acesta pentru băiatul său?

Dacă îţi doreşti ca fiul tău să aibă un nume biblic, nu-i aşa că te gândeşti la eroii credinţei? Nume ca Samuel, Daniel, Matei, Luca sau Ioan sunt adeseori întâlnite în ţara noastră. Şi, pe bună dreptate, căci eroii care le-au purtat au fost maleabili în mâna lui Dumnezeu, iar raportul vieţii lor a înfrumuseţat paginile Scripturii.

Dar Iared? Cine a fost Iared? „La vârsta de o sută şaizeci şi doi de ani, Iared a născut pe Enoh.” Deci Iared nu este doar un nume dintr-o listă de nume, ci tatăl primului credincios care nu a cunoscut moartea, pentru că Dumnezeu l-a luat la cer.

Mă gândesc că Iared a fost un părinte exemplu. Un părinte care şi-a crescut copilul în „mustrarea şi învăţătura Domnului” (Efeseni 6:4). Un părinte care i-a insuflat fiului său dragoste pentru Dumnezeu, dorinţa de a-I cunoaşte voia şi de a o împlini. Astfel a trăit Enoh în continuă comuniune cu cerul, îndepărtându-se de rău, până a ajuns la sfinţire.

„După cum Hristos a trăit legea în natura omenească, tot astfel putem face şi noi, dacă ne vom sprijini pe Cel Puternic… Domnul ne va învăţa care ne este datoria, tot atât de binevoitor cum va învăţa şi pe alţii. Dacă venim la El în credinţă, ne va descoperi tainele Lui. Adesea, inima va arde în noi când Domnul Se va apropia să aibă comuniune cu noi aşa cum a avut pe vremuri cu Enoh. Cei care se hotărăsc să nu facă niciun lucru, de niciun fel, care nu I-ar plăcea lui Dumnezeu vor cunoaşte, după ce au înfăţişat cazul lor înaintea Lui, care este calea pe care trebuie să meargă. Ei vor primi nu numai înţelepciune, ci şi putere. Li se va da putere să asculte şi să slujească, aşa cum a făgăduit Hristos. Tot ce I-a fost dat lui Hristos – «toate lucrurile» pentru a împlini nevoia oamenilor căzuţi – I-a fost dat în calitate de căpetenie şi reprezentant al neamului omenesc. «Şi, orice vom cere, vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui şi facem ce este plăcut înaintea Lui» (1 Ioan 3:22)” (Ellen G. White, Hristos, Lumina lumii, p. 580).

Te-ai hotărât să te îndepărtezi de tot ce nu I-ar plăcea Domnului? Îi înveţi şi pe copiii tăi să trăiască în felul acesta? Dumnezeu e gata să ne ajute să păzim poruncile, să facem ce-I este plăcut şi să asculte rugăciunile pe care le înălţăm pentru copiii noştri.

Adina Niţu, Transilvania de Sud

Judith Couchman
Judith Couchman
Cartea „Mic dejun pentru sufletul tău” este ca un buchet de vești bune care sunt povestite cu entuziasm specific românesc. Din toate zonele țării, și chiar de peste hotare, femeile Îi sunt recunoscătoare lui Dumneazeu pentru grija pe care le-o poartă, pentru experiențele zilnice în care descoperă dragostea Lui infinită și pentru privilegiul de a împărtăși bucuria cunoașterii lui Isus Hristos ca Mantuitor personal cu persoanele din sfera de influență. În zorii dimineții, acesta îți oferă un plus de motivație pentru a porni pe drumul vieții cu încrederea că orice provocare poate fi depășită și orice ispită poate fi biruită cu ajutorul Lui.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor