Risipă…

Isus le-a zis: „De ce faceţi supărare femeii? Ea a făcut un lucru frumos faţă de Mine. ” (Matei 26:10)

Maria, sora Martei şi a lui Lazăr, în semn de recunoştinţă, sparge vasul de alabastru, cumpărat cu preţul muncii ei de un an şi toarnă mirul pe capul lui Isus. Dar, ca un nor negru, ameninţător, se aude o şoaptă care se amplifică: „Ce rost are risipa aceasta?” (v. 8).

În cartea Tragedia veacurilor, cap. 28, citim: „În dreptul fiecărui nume din cărţile cerului este trecută cu o exactitate teribilă orice cuvânt rău, orice faptă egoistă, orice datorie neîndeplinită şi orice păcat ascuns, orice prefăcătorie iscusită, avertizările sau mustrările trimise de cer, dar neglijate, clipele risipite, ocaziile nefolosite, influenţa exercitată spre bine sau spre rău, cu rezultatele ei îndepărtate, toate sunt înregistrate de îngerul raportor.” Cum putem face risipă, în sens negativ:

1. Clipe risipite – în ziua judecăţii, vom da socoteală de orice clipă risipită, de orice ocazie risipită, prin care am întârziat revenirea Domnului.

2. Bani risipiţi – „Cine nu adună cu Mine risipeşte” (Luca 11: 23).

3. Sănătate risipită – prin exces de muncă, alimentaţie necorespunzătoare, la ore neregulate, pe fugă, în stres.

4. Daruri şi talente risipite – Te-ai cercetat? Ce ai fi putut ajunge dacă ţi-ai fi cultivat darurile şi le-ai fi pus în slujba lui Dumnezeu şi a semenilor? O adevărată comoară pentru Dumnezeu, biserică, familie şi societate!

Putem face risipă şi în sens pozitiv. Dumnezeu ne îndeamnă să urmăm exemplul Său şi să facem:

1. Risipă de iubire faţă de copii şi tineri, în biserică şi în afara ei.

2. Risipă de timp alocat copiilor noştri, soţilor, părinţilor, socrilor, bolnavilor, oricărui suflet pe care Dumnezeu ni-l scoate în cale.

3. Risipă de energie în îndeplinirea cu conştiinciozitate a tuturor îndatoririlor în cămin, în biserică, la locul de muncă şi pretutindeni unde Dumnezeu ne călăuzeşte paşii.

4. Risipă de cuvinte frumoase, amabilitate, zâmbet. Dacă am dovedi o purtare nobilă, ar fi o sută de convertiri acolo unde, astăzi, este doar una.

5. Risipă de fapte bune. În Tit 3:14 avem un îndemn motivator: „Trebuie ca şi ai noştri să se deprindă să fie cei dintâi în fapte bune pentru nevoile grabnice şi să nu stea neroditori.”

Să ne îndemnăm unii pe alţii, prin propriul exemplu, la dragoste, amabilitate, nobleţe, îngăduinţă şi sfinţenie. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste străduinţele noastre, spre slava Sa şi spre câştigarea multor suflete!

Magdalena Toma, Muntenia

Judith Couchman
Judith Couchman
Cartea „Mic dejun pentru sufletul tău” este ca un buchet de vești bune care sunt povestite cu entuziasm specific românesc. Din toate zonele țării, și chiar de peste hotare, femeile Îi sunt recunoscătoare lui Dumneazeu pentru grija pe care le-o poartă, pentru experiențele zilnice în care descoperă dragostea Lui infinită și pentru privilegiul de a împărtăși bucuria cunoașterii lui Isus Hristos ca Mantuitor personal cu persoanele din sfera de influență. În zorii dimineții, acesta îți oferă un plus de motivație pentru a porni pe drumul vieții cu încrederea că orice provocare poate fi depășită și orice ispită poate fi biruită cu ajutorul Lui.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor