Veniţi la Mine

Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. Luaţi jugul meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul Meu este bun şi sarcina Mea este uşoară. (Matei 11:28-30)

În vara anului 2005, pe data de 14 iunie, mi s-a întâmplat ceva groaznic. Soţul meu a decedat. Aşa că la vârsta de 53 de ani am rămas văduvă. Disperată, nu aveam unde să găsesc alinare. Aşa că m-am aşezat pe genunchi, la picioarele Domnului. În acea dimineaţă am deschis Biblia şi am găsit aceste versete minunate şi încurajatoare. Când am văzut că Dumnezeu ne cheamă la El prin Isus Hristos şi ne asigură odihnă, mângâiere şi alinare pentru sufletele noastre, am prins curaj.

Dumnezeu doreşte să-i adune pe toţi copiii în jurul Său, să ne mângâie pe toţi. În Ioan 3:16, ni se spune: „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” Prin sacrificiul acesta avem o dovadă incontestabilă a dragostei lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Fratele nostru mai mare, Isus Hristos, a câştigat pentru noi dreptul să fim răscumpăraţi şi înfiaţi în familia lui Dumnezeu. Tatăl Lui este şi Tatăl nostru. Nu suntem singure, părăsite sau orfane. Avem un Tată minunat la care putem veni cu toate necazurile noastre. El are tot ce avem nevoie ca să ne încredem în El. Are şi posibilitate şi disponibihtate ca să ne ajute. Este atotputernic, iubitor şi înţelept, iar prin Duhul Sfânt ne întăreşte şi ne este alături 24 de ore din 24. El ne cheamă: „Veniţi la Mine şi Eu vă voi primi.”

Dragile mele surori, vă rog ca în orice necaz, supărare sau durere să apelaţi la Domnul Isus Hristos, care mijloceşte pentru noi. Personal vă mărturisesc că Îi mulţumesc neîncetat lui Dumnezeu, căci numai prin El am avut putere să trec peste toate. Acum am 62 de ani şi îi sunt recunoscătoare că sunt sănătoasă şi m-a invitat la El să-mi poarte sarcina.

„Oricând şi în orice loc, în toate întristările şi în toate necazurile, când împrejurările sunt întunecoase şi viitorul plin de tulburări, iar noi ne simţim fără putere şi singuri. Mângâietorul va fi trimis ca răspuns la rugăciunea credinţei. Circumstanţele ne pot despărţi de orice prieten pământesc, dar nici împrejurările, nici distanţele nu ne pot despărţi de Mângâietorul ceresc. Oriunde am fi, oriunde am merge, El Se află întotdeauna la dreapta noastră ca să ne sprijine, să ne ajute, să ne ridice şi să ne îmbărbăteze.” (Ellen G. White, Viaţa lui Iisus, p. 670)

Ana Prislopan, Bistriţa, Transilvania de Nord

Judith Couchman
Judith Couchman
Cartea „Mic dejun pentru sufletul tău” este ca un buchet de vești bune care sunt povestite cu entuziasm specific românesc. Din toate zonele țării, și chiar de peste hotare, femeile Îi sunt recunoscătoare lui Dumneazeu pentru grija pe care le-o poartă, pentru experiențele zilnice în care descoperă dragostea Lui infinită și pentru privilegiul de a împărtăși bucuria cunoașterii lui Isus Hristos ca Mantuitor personal cu persoanele din sfera de influență. În zorii dimineții, acesta îți oferă un plus de motivație pentru a porni pe drumul vieții cu încrederea că orice provocare poate fi depășită și orice ispită poate fi biruită cu ajutorul Lui.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video