La momentul potrivit

Domnul se depărtează de cei răi, dar ascultă rugăciunea celor neprihăniţi. (Proverbele 15:29)

M-am dedicat cu mult timp în urmă lucrării lui Dumnezeu. La penitenciarul din Craiova am ajutat mulţi deţinuţi. Cu bucurie am răspuns acestei chemări şi am văzut mâna lui Dumnezeu cum mă conduce pas cu pas. Un deţinut mi-a dat o reţetă medicală. Avea nevoie de medicamente. De unde oare să fac rost de banii necesari pentru a le cumpăra? Se apropia termenul când aveam din nou dreptul să-l vizitez, dar nu reuşisem să-i cumpăr tratamentul. Rugăciunea mea tainică spre Dumnezeu a fost mai stăruitoare, mărturisind cu sinceritate că voi lăsa totul în seama Lui, pentru că El cunoştea situaţia mai bine ca oricine.

Într-o zi, am întâlnit o prietenă din biserică în autobuz. Am călătorit împreună o porţiune din drum, discutând diverse subiecte, dar fără să amintesc problema reţetei pe care doream s-o cumpăr pentru binele deţinutului. La un moment dat, m-am ridicat să cobor şi ea mi-a oferit bani, rugându-mă să-i folosesc în lucrare. Era exact suma de care aveam nevoie pentru medicamente. Atunci I-am mulţumit Domnului pentru că a răspuns atât de frumos la rugămintea pe care I-am făcut-o.

El are căile şi agenţii Lui prin care lucrează. Le-a încredinţat unora un talant, iar altora mai mulţi. Important este ca fiecare să fie un ispravnic credincios. Dăruirea pentru cauza Lui poate lua diferite forme: timp pentru vizite, bani, rugăciuni de mijlocire, cuvinte de încurajare… Dumnezeu este dragoste, iar dragostea găseşte întotdeauna căi prin care să se dăruiască.

„Spiritul dărniciei este spiritul Cerului. Dragostea care se jertfeşte, ce Îl caracteriza pe Hristos, s-a manifestat la cruce. El a dat tot ce a avut şi apoi S-a dat pe Sine însuşi pentru ca omul să fie mântuit. Crucea lui Hristos apelează la spiritul caritabil al fiecărui urmaş al Mântuitorului. Iată principiul ilustrat aici: dăruiţi şi iar dăruiţi! Acest principiu, transpus în acţiuni reale de binefacere şi în fapte bune, reprezintă adevăratul rod al vieţii creştine.” „În vreme ce unii merg să predice, alţii sunt chemaţi să răspundă la apelurile Sale de a oferi daruri prin care să fie susţinută cauza Sa pe pământ. El le-a dat oamenilor mijloace, iar aceste daruri divine trebuie să curgă prin canale omeneşti, ca să împlinească lucrarea desemnată nouă în procesul de mântuire a semenilor noştri.” (Ellen G. White, Sfaturi pentru administrarea creştină a vieţii, pp. 10-11)

Sora mea, pune-te pe tine şi tot ce ai la dispoziţia Sa, iar Dumnezeu va răspunde azi la rugăciunea ta!

Leana Peşea, Craiova, Oltenia

Judith Couchman
Judith Couchman
Cartea „Mic dejun pentru sufletul tău” este ca un buchet de vești bune care sunt povestite cu entuziasm specific românesc. Din toate zonele țării, și chiar de peste hotare, femeile Îi sunt recunoscătoare lui Dumneazeu pentru grija pe care le-o poartă, pentru experiențele zilnice în care descoperă dragostea Lui infinită și pentru privilegiul de a împărtăși bucuria cunoașterii lui Isus Hristos ca Mantuitor personal cu persoanele din sfera de influență. În zorii dimineții, acesta îți oferă un plus de motivație pentru a porni pe drumul vieții cu încrederea că orice provocare poate fi depășită și orice ispită poate fi biruită cu ajutorul Lui.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor