Fără iertare

Căci (…) n-a cruţat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit (…), n-a cruţat El lumea veche, ci a scăpat pe Noe (…) şi a prefăcut în cenuşă Sodoma şi Gomora ca să slujească de pildă celor ce vor trăi în nelegiuire. – 2 Petru 2:4-6

În întreaga Scriptură, Dumnezeu Se descoperă pe Sine fiinţelor umane ca o Fiinţă extrem de miloasă şi gata să ierte nelegiuirea, nedreptatea şi păcatul. Mila lui Dumnezeu a fost foarte clar demonstrată prin intermediul vieţii lui Isus şi a fost manifestată mult mai profund prin intermediul morţii Sale. Totuşi există situaţii specifice în care Dumnezeu nu iartă. „E posibil ca păcatele mele să nu fie iertate?” este întrebarea agonizantă care îi îngrozeşte pe unii. Care sunt păcatele ce nu pot fi iertate?

Într-o zi, nişte cărturari au venit la Isus şi, văzând toate minunile pe care le făcea, au început să spună că acestea erau făcute în numele lui Satana. În acest context, Isus le-a spus: „Adevărat vă spun că toate păcatele şi toate hulele pe care le vor rosti oamenii li se vor ierta, dar oricine va huli împotriva Duhului Sfânt nu va căpăta iertare în veac” (Marcu 3:28,29). Toate păcatele pot fi iertate. Ce dar de la Dumnezeu! Totuşi păcatul împotriva Duhului Sfânt, constând în atribuirea cu bună ştiinţă lui Satana lucrările Duhului Sfânt, nu are iertare. Nu pentru că Dumnezeu nu vrea să le ierte, ci pentru că, „prin intermediul Duhului Sfânt, Dumnezeu lucrează asupra inimii omeneşti, iar, când resping de bunăvoie Duhul şi declară că El este de la Satana, oamenii taie canalul prin care Dumnezeu poate comunica cu ei” (Sfaturi pentru biserică, p. 81).

Mai sunt şi alte păcate pe care Dumnezeu nu le va ierta. Aşa cum nu i-a iertat pe îngerii care au păcătuit, lumea antediluviană sau pe Sodoma şi Gomora, El nu va ierta păcatele celor care nu s-au pocăit. Biblia spune că El nu va ierta păcatele celor care nu iartă păcatele semenilor lor. „Dacă nu iertaţi oamenilor greşelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greşelile voastre” (Matei 6:15).

Te îngrijorezi la gândul că păcatul tău s-ar putea să nu fie iertat? Încă poţi cădea pe genunchi, neajutorat înaintea lui Dumnezeu, şi îi poţi aduce toate îngrijorările tale, strigând către Domnul: „Dacă ai păstra, Doamne, aducerea aminte a nelegiuirilor, cine ar putea sta în picioare, Doamne? Dar la Tine este iertare, ca să fii de temut” (Psalmii 130:3,4). Acum priveşte spre cruce şi meditează la Hristos cel răstignit! El Şi-a dat viaţa ca să garanteze iertarea de toate păcatele tale. Dacă te uiţi mai atent, vei vedea că mâna Sa este încă întinsă.

Julian Melgosa și Laura Fidanza
Julian Melgosa și Laura Fidanza
Aceste meditaţii zilnice sunt pe teme care îţi pot consolida stima de sine şi relaţiile de familie, dar te pot şi ajuta să-ţi cristalizezi valorile. Mai mult, aceste mesaje te vor sprijini în lupta cu anxietatea sau cu depresia, trăind cu certitudinea salvării prin harul lui Dumnezeu. Autorii sunt doi psihologi creştini cu experienţă, care oferă citate şi promisiuni biblice adecvate pentru îngrijorările şi durerile cotidiene, ce pot fi diminuate prin influenţa divină a Sfintelor Scripturi.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor