Răzbunarea

Căci ştim cine este Cel ce a zis: „A Mea este răzbunarea, Eu voi răsplăti!” – Evrei 10:30

Răzbunarea nu este niciodată bună; otrăveşte şi ucide sufletul”, spunea Don Ramon, un personaj din faimosul program de televiziune pentru copii El Chavo del Ocho (Puştanul dintre Cei Opt). „Să ai resentimente e ca şi când ai bea tu otravă aşteptând să moară celălalt”, a scris şi William Shakespeare. Chiar dacă dorinţa de răzbunare conţine o otravă mortală, din alt punct de vedere poate fi percepută drept mod de a face dreptate. Astfel s-ar putea considera că se asigură echitatea. Ar fi ca şi când aplicarea legii „ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte” (Deuteronomul 19:21) ar putea repara cu ceva situaţia deja degenerată.

Simeon şi Levi, fiii lui Iacov şi ai Leei, au aplicat această lege. Dina, singura fată din familie, a fost dezonorată de prinţul Sihemului, care a avut un contact sexual cu ea fără să o ia în căsătorie. Fraţii ei, revoltaţi de acest gest, au cerut ca dotă pentru sora lor tăierea-împrejur a tuturor bărbaţilor din cetate. Cum prinţul era foarte îndrăgostit, a acceptat propunerea, ca să se poată căsători cu ea, nedându-şi seama că aceasta era o cursă, care îl va ucide când se afla în cele mai mari dureri. Răzbunarea a reuşit nu numai asupra prinţului, ci şi asupra tuturor bărbaţilor din cetate. Dar Simeon şi Levi au fost condamnaţi pentru violenţă şi omucidere. „Atunci, Iacov i-a zis lui Simeon şi lui Levi: «Voi m-aţi nenorocit, făcându-mă urât locuitorilor ţării, canaaniţilor şi fereziţilor. N-am sub porunca mea decât un mic număr de oameni; ei se vor strânge împotriva mea, mă vor bate şi voi fi nimicit eu şi casa mea»” (Geneza 34:30). Ai observat cum răzbunarea a creat acest lanţ de alte răzbunări? Nu e uşor să ajungi la un echilibru.

Totuşi Biblia sugerează că noi trebuie să lăsăm răzbunarea în mâna Domnului. „«Răzbunarea este a Mea, Eu voi răsplăti», spune Domnul.” Dumnezeul răzbunărilor (Psalmii 94:1) va face dreptate la vremea cuvenită (Deuteronomul 32:35). În acelaşi timp, Isus spune: „Dar Eu vă spun: să nu vă împotriviţi celui ce vă face rău. Ci, oricui te loveşte peste obrazul drept întoarce-i şi pe celălalt. Oricui vrea să se judece cu tine şi să-ţi ia haina lasă-i şi cămaşa” (Matei 5:39,40).

Poate că cineva ţi-a lezat onoarea. Poate că ţi-a luat mijloace sau bunuri. Dar, dacă te prinzi de promisiunea cerească, Dumnezeu îţi va apăra cauza şi va aduce har şi dreptate la timpul pe care El îl va găsi de cuviinţă.

Julian Melgosa și Laura Fidanza
Julian Melgosa și Laura Fidanza
Aceste meditaţii zilnice sunt pe teme care îţi pot consolida stima de sine şi relaţiile de familie, dar te pot şi ajuta să-ţi cristalizezi valorile. Mai mult, aceste mesaje te vor sprijini în lupta cu anxietatea sau cu depresia, trăind cu certitudinea salvării prin harul lui Dumnezeu. Autorii sunt doi psihologi creştini cu experienţă, care oferă citate şi promisiuni biblice adecvate pentru îngrijorările şi durerile cotidiene, ce pot fi diminuate prin influenţa divină a Sfintelor Scripturi.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor