Să fim ca Isus?

Am fost răstignit împreună cu Hristos şi trăiesc…, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa pe care o trăiesc acum în trup o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine. Galateni 2:20

„Fii ca Mike!” a fost o faimoasă campanie de promovare realizată pentru unul dintre cei mai buni jucători de baschet din toate timpurile, Michael Jordan. Copiii de pretutindeni voiau să fie ca Mike. Îi doreau încălţămintea la fel de mult ca băuturile pe care le promova şi au încercat din răsputeri să îl imite pe terenul de baschet.

Treizeci de ani mai târziu, oamenii încă vorbesc de el. Matt Smethurst a scris un articol cu titlul „încă vrei să fii ca Mike?”, în care îl citează pe acesta întrebându-se: „Cum pot să-mi găsesc pacea în afara terenului de baschet?” Smethurst constată în articol: „Michael, tu niciodată nu ai avut parte de pace. De victorie şi faimă, da, dar nu de pace.”

Cât de mulţi dintre noi caută pacea sub formă de case, de maşini şi statut social? Romani 12:2 spune: „Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită.”

Dacă cineva ar crea o campanie de promovare cu sloganul „Fii ca Isus!”, ce crezi că ar conţine? Unii poate că ar cita Exodul 20, cu Cele Zece Porunci. Altcineva poate că ar folosi pasajul din Matei 22:37-40 – „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeu tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău. Aceasta este cea dintâi şi cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este: «Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.» în aceste două porunci se cuprind toată Legea şi Prorocii.”

Îţi poţi imagina cum ar putea arăta această lume dacă toţi ar încerca să-L imite pe Isus, urmând Cele Zece Porunci, iubindu-L pe Domnul cu toată inima şi cu tot sufletul şi tratându-şi aproapele cu respect? în 2 Corinteni 5:17 scrie: „Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi.”

Aş alege în fiecare zi această nouă creaţie!

Doamne, ajută-mă să mă port ca Isus! îndepărtează-mi firea cea veche şi fă-mă o făptură nouă!

Tamara Michalenko Terry

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video