ORICE, DAR CU EL!

Căci robul chemat în Domnul este un slobozit al Domnului. Tot așa, cel slobod care a fost chemat este UN ROB al lui Hristos.
1 Corinteni 7:22

„Noi dar, suntem TRIMIȘI împuterniciţi ai lui Hristos; și, ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în Numele lui Hristos: Împăcaţi-vă cu Dumnezeu!” (2 Corinteni 5:20).

„Ci, în toate privinţele, arătăm că suntem niște vrednici SLUJITORI ai lui Dumnezeu, prin multă răbdare, în necazuri, în nevoi, în strâmtorări” (2 Corinteni 6:4).

„Căci noi suntem ÎMPREUNĂ-LUCRĂTORI cu Dumnezeu. Voi sunteţi ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu” (1 Corinteni 3:9).

„Până vom ajunge toţi la unirea credinţei și a cunoștinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea de OM MARE, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos…” (Efeseni 4:13).

„Căci toţi cei ce sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu sunt FII ai lui Dumnezeu” (Romani 8:14).

„Și, dacă suntem copii, suntem și MOȘTENITORI: moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună-moștenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviţi împreună cu El” (Romani 8:17).

Isus dorește să fii cu El în orice domeniu al vieții tale.

Îți las un ultim verset, apoi te provoc să te gândești serios la anul care urmează. Ce vei face? Cum te vei raporta la Isus? Cum era viața ta la începutul acestui an și cum este acum?

„Dar noi, care suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoșa credinţei și a dragostei și să avem drept coif nădejdea mântuirii. Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Isus Hristos, care a murit pentru noi, pentru ca, fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu El. De aceea, mângâiați-vă și întăriți-vă unii pe alţii, cum și faceți în adevăr” (1 Tesaloniceni 5:8-11).

Provocare: Doar bucură-te de anul prin care ai trecut!

Un an de rugăciune și actiune
Un an de rugăciune și actiune
Vei trăi cu adevărat fericirea exprimată în cuvintele pe care le găsești în devoțional abia atunci când vei înțelege cu adevărat textul: „Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra” (Matei 6:33). Și, doar înțelegând iubirea nemăsurată ascunsă în cuvintele acestui îndemn, vei putea simți cu adevărat dorința acută de a practica, de a îngloba în viața ta, îndemnurile devoționalului. Fiecare devoțional este un restart pentru fiecare zi - „trăiește fiecare zi, nu aștepta o zi ca să trăiești”. Caută să-ți amintești pe parcursul zilei ceea ce citești dimineața, păstrând astfel neîncetat legătura cu Dumnezeu.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor