TRĂIEȘTE BINE!

Așa vorbește acum Domnul oștirilor: „Uitaţi-vă cu băgare de seamă la căile voastre!”
Hagai 1:5

În capitolul 24 din Iosua, se spune: „Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel: «Părinţii voștri, Terah, tatăl lui Avraam și tatăl lui Nahor, locuiau în vechime de cealaltă parte a râului (Eufrat) și slujeau altor dumnezei. Eu am luat pe tatăl vostru Avraam din cealaltă parte a râului și l-am purtat prin toată ţara Canaanului; i-am înmulţit sămânţa și i-am dat pe Isaac. Lui Isaac i-am dat pe Iacov și pe Esau: lui Esau i-am dat în stăpânire muntele Seir, iar Iacov și fiii lui s-au coborât în Egipt. Am trimis pe Moise și pe Aaron și am lovit Egiptul cu minunile pe care le-am făcut în mijlocul lui; apoi v-am scos afară din el. Am scos pe părinţii voștri din Egipt și aţi ajuns la mare. Egiptenii au urmărit pe părinţii voștri până la Marea Roșie, cu care și călăreţi. Părinţii voștri au strigat către Domnul. Și Domnul a pus întuneric între voi și egipteni, a adus marea înapoi peste ei și i-a acoperit. Aţi văzut cu ochii voștri ce am făcut egiptenilor. Și aţi rămas multă vreme în pustie. V-am adus în ţara amoriţilor, care locuiau dincolo de Iordan, și ei au luptat împotriva voastră. I-am dat în mâinile voastre; aţi pus stăpânire pe ţara lor și i-am nimicit dinaintea voastră. Balac, fiul lui Ţipor, împăratul Moabului, s-a sculat și a pornit la luptă împotriva lui Israel. A chemat pe Balaam, fiul lui Beor, ca să vă blesteme. Dar n-am vrut să ascult pe Balaam: el v-a binecuvântat și v-am izbăvit din mâna lui Balac. Aţi trecut Iordanul și aţi ajuns la Ierihon. Locuitorii Ierihonului au luptat împotriva voastră: amoriţii, fereziţii, canaaniţii, hetiţii, ghirgasiţii, heviţii și iebusiţii. I-am dat în mâinile voastre, am trimis înaintea voastră viespe bondărească și i-a izgonit dinaintea voastră ca pe cei doi împăraţi ai amoriţilor: nu cu sabia, nici cu arcul tău. V-am dat o ţară pe care n-o munciserăţi, cetăţi pe care nu le zidiserăţi, dar pe care le locuiţi, vii și măslini pe care nu-i sădiserăţi, dar care vă slujesc ca hrană” (Iosua 24:2-13).

Cum ar fi ca Domnul să te cheme astăzi înaintea Lui și să-ți spună viața ta în câteva propoziții? Ce ar spune? Ți-ar plăcea ce auzi?

Trăiește în așa fel încât să fii mândru acum, dar și peste 40 sau 50 de ani de ceea ce ai făcut.

Provocare: Gândește-te la viața ta din acest an. Alege o provocare pe care ai făcut-o cu drag și te-a învățat ceva. Repet-o astăzi… s-ar putea să descoperi și o altă învățătură.

Un an de rugăciune și actiune
Un an de rugăciune și actiune
Vei trăi cu adevărat fericirea exprimată în cuvintele pe care le găsești în devoțional abia atunci când vei înțelege cu adevărat textul: „Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra” (Matei 6:33). Și, doar înțelegând iubirea nemăsurată ascunsă în cuvintele acestui îndemn, vei putea simți cu adevărat dorința acută de a practica, de a îngloba în viața ta, îndemnurile devoționalului. Fiecare devoțional este un restart pentru fiecare zi - „trăiește fiecare zi, nu aștepta o zi ca să trăiești”. Caută să-ți amintești pe parcursul zilei ceea ce citești dimineața, păstrând astfel neîncetat legătura cu Dumnezeu.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor