AMINTEȘTE-ȚI DOCTRINA!

Dumnezeul păcii să vă sfințească El Însuși pe deplin și duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Isus Hristos.
1 Tesaloniceni 5:23

„Creșterea în Isus Hristos. Prin moartea Sa pe cruce, Domnul Isus Hristos a triumfat asupra forțelor răului. Cel care a supus spiritele demonice în timpul lucrării Sale pământești le-a sfărâmat puterea și a făcut sigură condamnarea lor finală. Biruința lui Isus ne dă și nouă biruință asupra forțelor răului care încearcă să ne stăpânească în timp ce umblăm cu El în pace și bucurie, având asigurarea iubirii Sale. Acum, Duhul Sfânt locuiește în noi și ne dă putere. În timp ce ne consacrăm fără încetare lui Isus, ca Mântuitor și Domn, suntem eliberați de povara faptelor noastre din trecut, nemaitrăind în întuneric, netemându-ne de puterile râului, ieșind din ignoranța și viața lipsită de sens de odinioară. Fiind în această stare de libertate în Isus, suntem chemați să creștem în asemănarea cu caracterul Său, prin comuniunea zilnică în rugăciune, hrănirea prin Cuvântul Său, meditații asupra acestuia și a providenței divine, cântând laudele Sale, adunându-ne pentru închinare și participând la misiunea bisericii. În timp ce ne dăruim într-o slujire iubitoare pentru cei din jurul nostru și în mărturisirea mântuirii Sale, prezența Sa constantă cu noi prin Duhul Sfânt transformă fiecare moment al vieții și fiecare îndatorire într-o experiență spirituală veritabilă” (Psalmii 1:1,2; 23:4; Coloseni 1:13,14; 2:6,14,15; Luca 10:17,20; 1 Tesaloniceni 5:23; 2 Petru 2:9; 2 Corinteni 3:17,18; Filipeni 3:7-14; 1 Tesaloniceni 5:16-18).

Cea mai importantă idee a acestui text este „fără încetare”. Așa cum crești ca vârstă, așa să crești în Hristos.

Provocare: Citește trimiterile de mai sus. Scrie în agendă un angajament legat de creșterea în Hristos, folosind expresia: „fără încetare”.

Un an de rugăciune și actiune
Un an de rugăciune și actiune
Vei trăi cu adevărat fericirea exprimată în cuvintele pe care le găsești în devoțional abia atunci când vei înțelege cu adevărat textul: „Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra” (Matei 6:33). Și, doar înțelegând iubirea nemăsurată ascunsă în cuvintele acestui îndemn, vei putea simți cu adevărat dorința acută de a practica, de a îngloba în viața ta, îndemnurile devoționalului. Fiecare devoțional este un restart pentru fiecare zi - „trăiește fiecare zi, nu aștepta o zi ca să trăiești”. Caută să-ți amintești pe parcursul zilei ceea ce citești dimineața, păstrând astfel neîncetat legătura cu Dumnezeu.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video