FII ATENT LA ÎNȘELĂCIUNI!

Căci se vor scula hristoși mincinoși și proroci mincinoși, vor face semne mari și minuni, până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putinţă, chiar și pe cei aleși.
Matei 24:24

Te rog să citești cu mare atenție pasajul următor:

„Satana s-a pregătit de mult pentru efortul său final pentru înșelarea lumii… Încetul cu încetul, el și-a pregătit calea pentru capodopera înșelăciunii sale prin dezvoltarea spiritismului. El nu și-a împlinit încă pe deplin planurile sale, dar acest apogeu se va petrece la încheierea timpului… Cu excepția acelora care sunt ținuți prin puterea lui Dumnezeu, prin credința în Cuvântul Său, întreaga lume va fi prinsă în amăgirile lui.

Venirea Domnului va fi precedată de «lucrarea lui Satana cu toată puterea și semne și minuni înșelătoare și cu toate amăgirile nelegiuirii».

Satana este un vrăjmaș viclean… Satana are puterea de a aduce în fața oamenilor chipuri ale prietenilor lor decedați prin intermediul îngerilor răi. Contrafacerea este desăvârșită; aspectul cunoscut, cuvintele, tonul vocii sunt reproduse cu o acuratețe uimitoare…

Noi trebuie să fim pregătiți pentru a ne împotrivi lor cu ajutorul adevărului Bibliei, și anume că morții nu știu nimic și că cei care apar astfel sunt duhuri de demoni.

«Ceasul încercării care va veni peste toată lumea ca să încerce pe cei ce locuiesc pe pământ» este chiar înaintea noastră. Toți aceia a căror credință nu este întemeiată puternic pe Cuvântul lui Dumnezeu vor fi amăgiți și biruiți.

Mesaje din partea duhurilor vor declara că Dumnezeu i-a trimis pentru a-i convinge de greșeala lor pe cei care resping duminica, susținând că legile țării ar trebui respectate întocmai ca Legea lui Dumnezeu. Ei vor deplânge marea nelegiuire din lume și vor susține mărturia învățătorilor religioși, cum că starea de degradare morală este cauzată de desacralizarea duminicii. Mare va fi furia stârnită împotriva acelora care vor refuza să accepte mărturia lor.” (AÎ)

Doar studiind și rămânând strâns lângă Isus vei reuși, și mare bucurie va fi în cer pentru tine, explorator adevărat, când vei fi mântuit.

Provocare: Citește întreg capitolul 20 din cartea Adevărul despre îngeri (îl poți găsi și audio în aplicația E.G.W. Writings). Care sunt lucrurile care îl deosebesc pe Satana de Isus?

Un an de rugăciune și actiune
Un an de rugăciune și actiune
Vei trăi cu adevărat fericirea exprimată în cuvintele pe care le găsești în devoțional abia atunci când vei înțelege cu adevărat textul: „Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra” (Matei 6:33). Și, doar înțelegând iubirea nemăsurată ascunsă în cuvintele acestui îndemn, vei putea simți cu adevărat dorința acută de a practica, de a îngloba în viața ta, îndemnurile devoționalului. Fiecare devoțional este un restart pentru fiecare zi - „trăiește fiecare zi, nu aștepta o zi ca să trăiești”. Caută să-ți amintești pe parcursul zilei ceea ce citești dimineața, păstrând astfel neîncetat legătura cu Dumnezeu.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor