TRĂIEȘTE ÎN DRAGOSTE!

Trăiţi în dragoste, după cum și Hristos ne-a iubit și S-a dat pe Sine pentru noi „ca un prinos și ca o jertfă de bun miros” lui Dumnezeu.
Efeseni 5:2

„Supuneţi-vă unii altora în frica lui Hristos. Nevestelor, fiţi supuse bărbaţilor voștri ca Domnului, căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, El, Mântuitorul trupului. Și, după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaţilor lor în toate lucrurile. Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și S-a dat pe Sine pentru ea, ca s-o sfinţească, după ce a curăţit-o prin botezul cu apă prin Cuvânt, ca să înfăţișeze înaintea Lui această biserică, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbaţii nevestele, ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta se iubește pe sine însuși. Căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos biserica; pentru că noi suntem mădulare ale trupului Lui, carne din carnea Lui și os din oasele Lui…”

„Copii, ascultaţi în Domnul de părinţii voștri, căci este drept. «Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta» – este cea dintâi poruncă însoţită de o făgăduinţă – «ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ». Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteţi-i în mustrarea și învăţătura Domnului. Robilor, ascultaţi de stăpânii voștri pământești cu frică și cutremur, în curăţie de inimă, ca de Hristos. Slujiţi-le nu numai când sunteţi sub ochii lor, ca și cum aţi vrea să plăceţi oamenilor, ci ca niște robi ai lui Hristos, care fac din inimă voia lui Dumnezeu. Slujiţi-le cu bucurie, ca Domnului, iar nu oamenilor, căci știţi că fiecare, fie rob, fie slobod, va primi răsplată de la Domnul, după binele pe care-l va fi făcut. Și voi, stăpânilor, purtaţi-vă la fel cu ei; feriţi-vă de ameninţări, ca unii care știţi că Stăpânul lor și al vostru este în cer și că înaintea Lui nu se are în vedere faţa omului” (Efeseni 5 și 6).

Ah, ar veni cerul pe pământ dacă de la mic la mare am trăi conștienți că noi toți suntem slujitori, iar Stăpânul este Hristos.

Acolo unde suntem putem trăi așa cum suntem sfătuiți — cu dragoste și temere de oameni și de Dumnezeu. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin!

Provocare: Repetă angajamentul și legile exploratorilor, apoi scrie-ți în agendă propriul angajament pentru comportamentul tău din această săptămână.

„În săptămâna aceasta, voi …”

Un an de rugăciune și actiune
Un an de rugăciune și actiune
Vei trăi cu adevărat fericirea exprimată în cuvintele pe care le găsești în devoțional abia atunci când vei înțelege cu adevărat textul: „Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra” (Matei 6:33). Și, doar înțelegând iubirea nemăsurată ascunsă în cuvintele acestui îndemn, vei putea simți cu adevărat dorința acută de a practica, de a îngloba în viața ta, îndemnurile devoționalului. Fiecare devoțional este un restart pentru fiecare zi - „trăiește fiecare zi, nu aștepta o zi ca să trăiești”. Caută să-ți amintești pe parcursul zilei ceea ce citești dimineața, păstrând astfel neîncetat legătura cu Dumnezeu.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor