BIBLIA TE AJUTĂ SĂ IEI DECIZII CORECTE (VECHIUL TESTAMENT – l)

Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire.
2 Timotei 3:16

„Iotam a ajuns puternic pentru că și-a urmat necurmat căile înaintea Domnului Dumnezeului său.” (2 Cronici 27:6)

„Temeţi-vă numai de Domnul și slujiţi-I cu credincioșie, din toată inima voastră, căci vedeţi ce putere desfășoară El printre voi.” (1 Samuel 12:24)

„Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, pentru ca să ţi se lungească zilele în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău.” (Exodul 20:12)

„Bine este să aștepţi în tăcere ajutorul Domnului.” (Plângerile 3:26)

„Nu te teme, pământule, ci bucură-te și veselește-te, căci Domnul face lucruri mari.” (Ioel 2:21)

„Căci așa vorbește Domnul către casa lui Israel: «Căutaţi-Mă și veţi trăi!»” (Amos 5:4)

„El va avea iarăși milă de noi, va călca în picioare nelegiuirile noastre și va arunca în fundul mării toate păcatele lor.” (Mica 7:19)

„«Aduceți însă la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în Casa Mea; puneţi-Mă astfel la încercare», zice Domnul oștirilor, „«și veţi vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare.»” (Maleahi 3:10)

„Eu rămân credincios legământului pe care l-am făcut cu voi când aţi ieșit din Egipt și Duhul Meu este în mijlocul vostru; nu vă temeți!” (Hagai 2:5)

Provocare: Memorează unul din textele de mai sus și repetă-l pe parcursul zilei.

Un an de rugăciune și actiune
Un an de rugăciune și actiune
Vei trăi cu adevărat fericirea exprimată în cuvintele pe care le găsești în devoțional abia atunci când vei înțelege cu adevărat textul: „Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra” (Matei 6:33). Și, doar înțelegând iubirea nemăsurată ascunsă în cuvintele acestui îndemn, vei putea simți cu adevărat dorința acută de a practica, de a îngloba în viața ta, îndemnurile devoționalului. Fiecare devoțional este un restart pentru fiecare zi - „trăiește fiecare zi, nu aștepta o zi ca să trăiești”. Caută să-ți amintești pe parcursul zilei ceea ce citești dimineața, păstrând astfel neîncetat legătura cu Dumnezeu.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor