RĂMÂI CREDINCIOS!

Daniel a fost scos din groapă și nu s-a găsit nicio rană pe el, pentru că avusese încredere în Dumnezeul său.
Daniel 6:23 u.p.

„Darius a găsit cu cale să pună peste împărăţie o sută douăzeci de dregători, care trebuiau să fie răspândiţi în toată împărăţia; a pus în fruntea lor trei căpetenii, în numărul cărora era și Daniel. Dregătorii aceștia aveau să le dea socoteală, ca împăratul să nu sufere nicio pagubă. Daniel însă întrecea pe toate aceste căpetenii și pe dregători, pentru că în el era un duh înalt, și împăratul se gândea să-l pună peste toată împărăţia.”

Ceilalți dregători l-au înduplecat pe împărat să dea o lege ca 30 de zile să se înalțe rugăciuni doar împăratului, ca să-l poată pârî pe Daniel, care se ruga doar lui Dumnezeu. Daniel a fost pedepsit: aruncat la lei.

„În revărsatul zorilor însă, împăratul s-a sculat și s-a dus în grabă la groapa cu lei. Și, apropiindu-se de groapă, a chemat pe Daniel: «Daniele, robul Dumnezeului celui viu, a putut Dumnezeul tău, căruia Îi slujești necurmat, să te scape de lei?» Și Daniel a zis împăratului: «Veșnic să trăiești, împărate! Dumnezeul meu a trimis pe îngerul Său…!»” Atunci, împăratul s-a bucurat foarte mult și a poruncit să scoată pe Daniel din groapă, dar a poruncit să arunce în groapă pârâșii lui Daniel. „După aceea, împăratul Darius a scris o scrisoare către toate popoarele, către toate neamurile, către oamenii de toate limbile care locuiau în toată împărăţia: «Pacea să vă fie dată din belșug! Poruncesc ca, în toată întinderea împărăţiei mele, oamenii să se teamă și să se înfricoșeze de Dumnezeul lui Daniel. Căci El este Dumnezeul cel viu și El dăinuie veșnic; împărăţia Lui nu se va nimici niciodată și stăpânirea Lui nu va avea sfârșit. El izbăvește și mântuiește, El face semne și minuni în ceruri și pe pământ. El a izbăvit pe Daniel din ghearele leilor!»” (Daniel 6:1-27).

Ai observat contrastul? Sau… ai observat cum a lucrat Dumnezeu prin credincioșia lui Daniel? Împăratul a poruncit tuturor popoarelor să se închine lui Dumnezeu.

Prin exemplul tău de explorator credincios, Dumnezeu vrea ca și azi să poruncească altora să Îl urmeze. Tu rămâi credincios, restul face Dumnezeu.

Provocare: Pune-ți alarmă pe telefon sau notează-ți ca astăzi, de trei ori, (în afară de rugăciunea de la ora 19:00) să te rogi în mod special pentru ca Dumnezeu să-ți întărească credința. Nu uita, credința crește prin încercări.

Un an de rugăciune și actiune
Un an de rugăciune și actiune
Vei trăi cu adevărat fericirea exprimată în cuvintele pe care le găsești în devoțional abia atunci când vei înțelege cu adevărat textul: „Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra” (Matei 6:33). Și, doar înțelegând iubirea nemăsurată ascunsă în cuvintele acestui îndemn, vei putea simți cu adevărat dorința acută de a practica, de a îngloba în viața ta, îndemnurile devoționalului. Fiecare devoțional este un restart pentru fiecare zi - „trăiește fiecare zi, nu aștepta o zi ca să trăiești”. Caută să-ți amintești pe parcursul zilei ceea ce citești dimineața, păstrând astfel neîncetat legătura cu Dumnezeu.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor