URCĂ ÎN BARCĂ!

În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belșug intrare în Împărăţia veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru, Isus Hristos.
2 Petru 1:11

„Simon Petru, rob și apostol al lui Isus Hristos, către cei ce au căpătat o credinţă de același preţ cu a noastră, prin dreptatea Dumnezeului și Mântuitorului nostru Isus Hristos: Harul și pacea să vă fie înmulţite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Isus Hristos! Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce privește viaţa și evlavia, prin cunoașterea Celui ce ne-a chemat, prin slava și puterea Lui, prin care El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceţi părtași firii dumnezeiești, după ce aţi fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. De aceea, daţi-vă și voi toate silinţele ca să uniţi cu credinţa voastră fapta; cu fapta, cunoștinţa; cu cunoștinţa, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia; cu evlavia, dragostea de fraţi; cu dragostea de fraţi, iubirea de oameni. Căci, dacă aveţi din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiţi nici leneși, nici neroditori în ceea ce privește deplina cunoștinţă a Domnului nostru Isus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curăţit de vechile lui păcate. De aceea, fraţilor, căutaţi cu atât mai mult să vă întăriţi chemarea și alegerea voastră, căci, dacă faceţi lucrul acesta, nu veţi aluneca niciodată. În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belșug intrare în Împărăţia veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos. De aceea voi fi gata să vă aduc totdeauna aminte de lucrurile acestea, măcar că le știţi și sunteţi tari în adevărul pe care-l aveţi. Dar socotesc că este drept, cât voi mai fi în cortul acesta, să vă ţin treji aducându-vă aminte, căci știu că dezbrăcarea de cortul meu va veni deodată, după cum mi-a arătat Domnul nostru Isus Hristos. Îmi voi da osteneala dar ca, și după moartea mea, să vă puteţi aduce totdeauna aminte de aceste lucruri” (2 Petru 1:1-15).

Imaginează-ți ca ești pe o barcă și explici unuia care se ține de o scândură în apa învolburată cum se poate salva, citindu-i pasajul de mai sus…

Recitește pasajul și apoi reîntoarce-te aici.

Acum că l-ai recitit cu sufletul la gură, pentru a salva pe cineva, cum ți se pare pasajul?

Drag explorator, așa te cheamă Hristos și pe tine. Dorește să fii salvat. Vrea ca valurile vieții să le treci în barca Lui de salvare. Te urci?

Provocare: Fă dintr-o hârtie A4 o barcă. Scrie pe ea angajamentul tău care răspunde invitației lui Isus. Astăzi, când vei ieși din casă, pune barca pe o apă.

Un an de rugăciune și actiune
Un an de rugăciune și actiune
Vei trăi cu adevărat fericirea exprimată în cuvintele pe care le găsești în devoțional abia atunci când vei înțelege cu adevărat textul: „Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra” (Matei 6:33). Și, doar înțelegând iubirea nemăsurată ascunsă în cuvintele acestui îndemn, vei putea simți cu adevărat dorința acută de a practica, de a îngloba în viața ta, îndemnurile devoționalului. Fiecare devoțional este un restart pentru fiecare zi - „trăiește fiecare zi, nu aștepta o zi ca să trăiești”. Caută să-ți amintești pe parcursul zilei ceea ce citești dimineața, păstrând astfel neîncetat legătura cu Dumnezeu.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video