SĂ LUMINEZI!

El S-a schimbat la faţă înaintea lor; faţa Lui a strălucit ca soarele și hainele I s-au făcut albe ca lumina.
Matei 17:2

„Moise s-a coborât de pe muntele Sinai cu cele două table ale mărturiei în mână. Când se cobora de pe munte, nu știa că pielea feţei lui strălucea pentru că vorbise cu Domnul. Aaron și toţi copiii lui Israel s-au uitat la Moise și iată că pielea feţei lui strălucea și se temeau să se apropie de el. Moise i-a chemat; Aaron și toţi fruntașii adunării s-au întors la el, și el le-a vorbit. După aceea, toţi copiii lui Israel s-au apropiat, și el le-a dat toate poruncile pe care le primise de la Domnul pe muntele Sinai. Când a încetat să le vorbească, și-a pus o maramă pe faţă. Când intra Moise înaintea Domnului ca să-I vorbească, își scotea marama până ce ieșea; iar când ieșea, spunea copiilor lui Israel ce i se poruncise. Copiii lui Israel se uitau la faţa lui Moise și vedeau că pielea feţei lui strălucea, și Moise își punea iarăși marama pe faţă până ce intra ca să vorbească cu Domnul” (Exodul 34:29-35).

În cartea Exodul, începând cu capitolul 19 până la capitolul 34 inclusiv, Moise ne este prezentat ca fiind translatorul dintre Dumnezeu și poporul Israel. Un moment extraordinar este atunci când Moise coboară de pe munte a șaptea oară. Era altfel: îi … …?

Oau, îi strălucea fața! Să stai atât de mult și de aproape de Dumnezeu încât lumina să-ți pătrundă în piele.

Îți amintești despre cine mai relatează Biblia că fața I-a strălucit? Da, Isus. Fața lui Isus a strălucit atunci când S-a urcat pe munte, ca și lui Moise.

Atât Isus, cât și Moise au urcat pe munte ca să vorbească cu Dumnezeu.

Nu mai scriu nimic, ca să poți vorbi cu Dumnezeu mai mult azi.

Provocare: Așază-te pe genunchi la marginea patului (mesei, canapelei), pune mâinile împreună, închide ochii și vorbește cu Dumnezeu ca și cu un prieten, măcar șapte minute.

Un an de rugăciune și actiune
Un an de rugăciune și actiune
Vei trăi cu adevărat fericirea exprimată în cuvintele pe care le găsești în devoțional abia atunci când vei înțelege cu adevărat textul: „Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra” (Matei 6:33). Și, doar înțelegând iubirea nemăsurată ascunsă în cuvintele acestui îndemn, vei putea simți cu adevărat dorința acută de a practica, de a îngloba în viața ta, îndemnurile devoționalului. Fiecare devoțional este un restart pentru fiecare zi - „trăiește fiecare zi, nu aștepta o zi ca să trăiești”. Caută să-ți amintești pe parcursul zilei ceea ce citești dimineața, păstrând astfel neîncetat legătura cu Dumnezeu.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor