FII PUTERNIC!

David a zis filisteanului: „Tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliţă și cu pavăză, iar eu vin împotriva ta în Numele Domnului oștirilor, în Numele Dumnezeului oștirii lui Israel, pe care ai ocărât-o.
1 Samuel 17:45

„Isai a zis fiului său David: «Ia pentru frații tăi efa aceasta de grâu prăjit și aceste zece pâini și aleargă în tabără, la fraţii tăi; du și aceste zece cașuri de brânză căpeteniei care este peste mia lor. Să vezi dacă fraţii tăi sunt bine și să-mi aduci vești temeinice. Ei sunt cu Saul și cu toţi bărbaţii lui Israel în Valea Terebinţilor, în război cu filistenii.» David s-a sculat dis-de-dimineaţă… David a dat lucrurile pe care le avea în mâinile celui ce păzea calabalâcurile și a alergat la șirurile de bătaie. Cum a ajuns, a întrebat pe fraţii săi de sănătate. Pe când vorbea cu ei, iată că filisteanul din Gat, numit Goliat, a înaintat între cele două oștiri, ieșind afară din șirurile filistenilor. A rostit aceleași cuvinte ca mai înainte, și David le-a auzit. La vederea acestui om, toţi cei din Israel au fugit dinaintea lui și i-a apucat o mare frică… Eliab, fratele lui cel mai mare, … a zis: «Pentru ce te-ai coborât tu și cui ai lăsat acele puţine oi în pustie? Îţi cunosc eu mândria și răutatea inimii…» David a răspuns: «Ce-am făcut oare? Nu pot să vorbesc astfel?»… Când s-au auzit cuvintele rostite de David, au fost spuse înaintea lui Saul, care a trimis să-l caute. David a zis lui Saul: «Nimeni să nu-și piardă nădejdea din pricina filisteanului acestuia! Robul tău va merge să se bată cu el»” (1 Samuel 17:17-32).

Biblia spune că David era doar un tinerel când s-a luptat cu Goliat. Însă ai observat ce le-a dus fraților săi de mâncare?

„O efă de grâu, zece pâini și zece cașuri de brânză.”

„Efa (ebr. ‘epa; egip. ’lpt) este numele unui vas suficient de mare ca să încapă în el un om (Zaharia 5:6-10) şi de aceea este o măsură exactă (Leviticul 19:36). A fost folosită pentru cereale, cu diviziuni de 1/6 (Ezechiel 45:13; 46:14)”. Adică 22 kg de grâu + cel puțin 1 kg de pâine + cel puțin 5 kg de brânză = … kg (dă răspunsul).

Îți dai seama ce greutate a cărat David până în Valea Terebinților? … Și când a ajuns acolo, fratele lui i-a spus că este mândru și cu răutate la inimă.

Fii plin de nădejde, ca David, și vei reuși să îți ajuți părinții chiar dacă ai de cărat greutăți sau dacă ai de luptat cu problemele vieții.

Provocare: Mergi la tatăl tău (sau la mama) și întreabă-l dacă are vreo treabă pe care să ți-o încredințeze sau pe care să o faceți împreună.

Un an de rugăciune și actiune
Un an de rugăciune și actiune
Vei trăi cu adevărat fericirea exprimată în cuvintele pe care le găsești în devoțional abia atunci când vei înțelege cu adevărat textul: „Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra” (Matei 6:33). Și, doar înțelegând iubirea nemăsurată ascunsă în cuvintele acestui îndemn, vei putea simți cu adevărat dorința acută de a practica, de a îngloba în viața ta, îndemnurile devoționalului. Fiecare devoțional este un restart pentru fiecare zi - „trăiește fiecare zi, nu aștepta o zi ca să trăiești”. Caută să-ți amintești pe parcursul zilei ceea ce citești dimineața, păstrând astfel neîncetat legătura cu Dumnezeu.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor