RESPONSABILITĂȚI

Leneșul nu-și frige vânatul, dar comoara de preţ a unui om este munca.
Proverbele 12:27

În Biblie, cuvântul „leneș” este folosit de mai bine de douăzeci de ori. Însuși Isus l-a folosit într-una din pildele Lui: „Atunci, Împărăţia cerurilor se va asemăna cu un om care, când era să plece într-o altă ţară, a chemat pe robii săi și le-a încredinţat avuţia sa. Unuia i-a dat cinci talanţi, altuia doi și altuia unul, fiecăruia după puterea lui, și a plecat… Cel ce nu primise decât un talant a venit și el și a zis: «Doamne, am știut că ești om aspru, care seceri de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat: mi-a fost teamă și m-am dus de ţi-am ascuns talantul în pământ; iată-ţi ce este al tău!» Stăpânul său i-a răspuns: «Rob viclean și leneș! Ai știut că secer de unde n-am semănat și că strâng de unde n-am vânturat, prin urmare se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zarafi și, la venirea mea, eu mi-aș fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu! Luaţi-i dar talantul și daţi-l celui ce are zece talanţi. Pentru că celui ce are, i se va da și va avea de prisos, dar de la cel ce n-are, se va lua și ce are!»” (Matei 25).

Cei ce au primit cinci, respectiv trei talanți au lucrat și au câștigat mai mult. Cel ce a primit un talant nu a făcut nimic. Într-adevăr, nu avea atât de multe responsabilități ca ceilalți. Având doar un talant, putea să facă mult mai bine și poate mai repede. Rezultatele erau mai rapide și mai eficiente.

Însă stăpânul știa, îl cunoștea pe slujitor. I-a oferit un singur talant — „după puterea lui”, iar restul responsabilităților au fost oferite oamenilor care puteau, dar își și doreau să lucreze. Nu se putea ca o parte mare din responsabilități să fie pe spatele celui ce nu dorea să lucreze, căci împărăția ar fi avut de suferit.

În viață nu poți fi responsabil deodată cu multe. Însă, puțin câte puțin, responsabilitățile se măresc.

Munca îl educă pe om și îl înnobilează. Responsabilitățile puține de explorator te vor pregătit pentru alte responsabilități mai grele. Lucrează și învață. Dezvoltă-te și trăiește îndeplinindu-ți toate responsabilitățile. Cred că ai citit de suficiente ori cuvântul „responsabilități”…, așadar hotărăște-te să nu fii leneș în nicio privință.

Provocare: Tot ce vei face azi, fă din toată inima, „ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni”.

Un an de rugăciune și actiune
Un an de rugăciune și actiune
Vei trăi cu adevărat fericirea exprimată în cuvintele pe care le găsești în devoțional abia atunci când vei înțelege cu adevărat textul: „Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra” (Matei 6:33). Și, doar înțelegând iubirea nemăsurată ascunsă în cuvintele acestui îndemn, vei putea simți cu adevărat dorința acută de a practica, de a îngloba în viața ta, îndemnurile devoționalului. Fiecare devoțional este un restart pentru fiecare zi - „trăiește fiecare zi, nu aștepta o zi ca să trăiești”. Caută să-ți amintești pe parcursul zilei ceea ce citești dimineața, păstrând astfel neîncetat legătura cu Dumnezeu.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video