ȚARINĂ

Semănați potrivit cu neprihănirea și veți secera potrivit cu îndurarea. Desțeleniți-vă un ogor nou!
Osea 10:12

În sens figurat, țarina este viața personală ca potențial de rodnicie și dezvoltare. Profetul Osea lansează un apel către Israel să desțelenească un ogor nou. Acesta este un apel la redeșteptare și reformă.

Asemenea pământului roditor, dacă viața este lăsată în paragină, buruienile, elementele răului, vor prinde ocazia de a se dezvolta în voie. Administrarea creștină a vieții presupune o asumare responsabilă a datoriei de a face viața personală profitabilă, prosperă și bogată din punct de vedere ocupațional,social și spiritual. Principalul adversar al productivității vieții este rutina și demobilizarea resurselor și energiilor. Principalul aliat al creșterii este reorganizarea și căutarea de metode noi.

Primul mandat oferit omului de Dumnezeu a fost să administreze și să dezvolte grădina în care fusese așezat. Porunca divină „Creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și stăpâniți-l” (Geneza 1:28) nu se referă numai la extinderea amenajării suprafeței terestre, ci și la dezvoltarea și îmbogățirea vieții spirituale. Odată cu acreditarea omului ca administrator al planetei, Dumnezeu l-a înzestrat cu capacitatea tehnologică de a crea sisteme și instrumente de administrare de mare randament. Mintea lui trebuia folosită pentru organizarea lumii naturale și a lumii interioare a sufletului.

Desțelenirea țarinii sufletului este o operațiune care trebuie efectuată din timp în timp folosind cele mai bune metode și tehnologii de randament. Acesta este un îndemn la pocăință, refacere și reînnoire spirituală, adică, „redeșteptare și reformă sub conducerea Duhului Sfânt”! Acesta era mottoul scris pe peretele bisericii în care mi-am petrecut copilăria. Doamne, cât de actuale sunt aceste cuvinte acum, când mântuirea este mult mai aproape decât în urmă cu mai bine de o jumătate de veac.

Doamne, numai Tu poți lucra și prelucra în mod eficient țarina sufletului meu, de aceea Te rog să continui lucrarea pe care ai început-o în inima mea. Amin!

Cuvintele CUVÂNTULUI
Cuvintele CUVÂNTULUI
Cuvintele CUVÂNTULUI este un repertoar în ordine alfabetică al cuvintelor din limba română pe care le folosim pentru a înțelege și a aprofunda Cuvântul, pentru a ne împărtăși convingerile cu cei din jur și pentru a ne încuraja și susține unii pe alții, atât în scris cât și prin viu grai. În mod implicit contactul cu acest proiect va aduce dezvoltarea lexicului și sporirea măiestriei folosirii limbii române, ca vector de transmitere a veștii celei bune a Evangheliei către ascultătorii și cititorii de limba română.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video