Felix – corupție și amânare

Totodată, el trăgea nădejde că Pavel are să-i dea bani; de aceea trimitea şi mai des să-l cheme, ca să stea de vorbă cu el. Fapte 24:26

Se pare că vremea prielnică pentru mântuirea lui Felix trecuse, din moment ce el nu se mai temea să-l invite pe Pavel să stea de vorbă. În acelaşi timp, Felix nădăjduia că fraţii vor face o chetă pentru a-l elibera pe Pavel contra unei atenţii băneşti consistente. Dar Pavel nici nu se gândea la o asemenea soluţie. El aştepta liniştit intervenţia lui Dumnezeu. Cât despre aranjamentele la modă, nu avea de gând să folosească nimic prin care să fie slăbită valoarea mărturiei sale personale.

Felix îl putea asculta acum pe Pavel, având gândul la banii fraţilor creştini. nu-l mai deranja predica despre judecată, dacă faptul acesta i-ar fi adus un beneficiu material oarecare. Conştiinţa sa trecuse deja pragul critic şi începea să se osifice, pe măsură ce apelurile ei continuau să fie ignorate. Concentrarea atenţiei lui Felix asupra aspectului material al întâlnirilor sale cu Pavel îl scutea pe guvernator de a se mai îngrozi la auzirea soliilor cercetătoare de inimă.

Din confruntarea cu un subiect incomod, există cel puţin două ieşiri. Una este abordarea directă şi elucidarea cazului, alta este evitarea impactului prin schimbarea centrului de interes sau a subiectului de discuţie. Felix a ales cea de-a doua variantă. El a constatat că după o vreme conştiinţa se obişnuieşte cu subiectele incomode şi nerezolvate şi se poate chiar convieţui alături de lucrurile amânate sine die. Pe de altă parte, Pavel continua să-şi împlinească rolul de mesager al adevărului dumnezeiesc, sperând până în ultima clipă că lucrarea sa va izbândi.

Succesul la un pas de tine:

Culoarea şi gustul banilor pot schimba aparent dimensiunile şi semnificaţia lucrurilor spirituale, dar pacea cu Dumnezeu este primită numai prin împăcare cu El.

Ion Buciuman
Ion Buciuman
Astăzi privim succesul ca pe o chemare divină, ca pe un comandament fundamental de viaţă, ca pe un ideal care dă sens existenţei şi ne întruchipează raţiunea de a fi. Succesul este misiunea personală, este ceea ce aşteaptă Dumnezeu de la noi. Când deschidem Scriptura, această poruncă ni se arată în 365 de ipostaze, câte una pentru fiecare zi. „Succesul la un pas de tine” este o carte apărută la Editura Viață și Sănătate

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor