Iudeii din Bereea – o inimă mai aleasă

Iudeii aceştia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Au primit Cuvântul cu toată râvna şi cercetau Scripturile în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se spunea este aşa. Fapte 17;11

Iudeii din Bereea aveau o trăsătură specifică. Ei cercetau Biblia acasă şi verificau afirmaţiile făcute la sinagogă de către propovăduitorii noii credinţe. Bereenii doreau să se convingă de biblicitatea afirmaţiilor lui Pavel şi ale însoţitorilor săi şi să-şi formeze convingeri personale. Ei nu acceptau ca alţii să studieze şi să se roage pentru ei. Bereenii studiau în particular subiectele discutate la întrunirile publice.

Această linie de gândire şi practică a fost dată ca exemplu de mulţi teologi şi învăţători ca fiind una dintre cele mai bune metode de creştere spirituală. Pe această cale. fiecare credincios devine un cercetător stabil şi bine întemeiat în cunoaşterea Sfintelor Scripturi. Cartea Sfântă devine foarte bine cunoscută şi afirmaţiile ei sunt însuşite în mod personal.

Practica bereeană a studiului biblic respectă atât libertatea personală de gândire, cât şi principiul luminării personale în cercetarea Cuvântului. Pe această cale, biserica a devenit comunitatea indivizilor care şi-au format convingeri comune pe baza studiului personal. Asemenea credincioşi nu pot fi duşi uşor în rătăcire de învăţători falşi, pentru că ei nu depind de alţii în ceea ce priveşte înţelegerea Scripturilor. La rândul lor, aceşti credincioşi devin ei înşişi învăţători şi misionari propovăduitori, pentru că mânuiesc Scriptura cu îndemânare şi convingeri personale ferme.

Acest sistem de viaţă internă este mult mai stabil şi eficient decât acela în care câţiva erudiţi fixează un set de convingeri pentru toţi ceilalţi, care nu pot supravieţui decât numai la adăpostul sistemului.

Succesul la un pas de tine:

Ai ocazia să ajungi la esenţa Evangheliei prin studiu personal. Dumnezeu este nerăbdător să-L cunoşti în acest mod.

Ion Buciuman
Ion Buciuman
Astăzi privim succesul ca pe o chemare divină, ca pe un comandament fundamental de viaţă, ca pe un ideal care dă sens existenţei şi ne întruchipează raţiunea de a fi. Succesul este misiunea personală, este ceea ce aşteaptă Dumnezeu de la noi. Când deschidem Scriptura, această poruncă ni se arată în 365 de ipostaze, câte una pentru fiecare zi. „Succesul la un pas de tine” este o carte apărută la Editura Viață și Sănătate

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor