Isus – confirmarea identității

Pe când vorbea el încă, iată că i-a acoperit un nor luminos cu umbra lui. Şi din nor s-a auzit un glas, care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit în care îmi găsesc plăcerea Mea, de El să ascultaţi!” Matei 17:5

Schimbarea la faţă a fost un eveniment de care Hristos avea mare nevoie. Asemenea momentului botezului, când Tatăl a confirmat identitatea Fiului, după doi ani şi jumătate acest lucru era necesar din nou. Isus Hristos avea nevoie să audă încă o dată că Se afla în graţia şi atenţia nestrămutată a Tatălui Său divin.

Această reafirmare a identităţii avea să-l dea putere şi susţinere morală în programul specific acestui ultim an de slujire. Atenţia Sa avea să fie îndreptată în mod preponderent asupra formării ucenicilor şi a organizării lucrării Evangheliei în toată lumea. Calitatea acestei pregătiri era dependentă de forţa identităţii Sale. Numai dacă ştia foarte bine cine este El, Hristos ştia încotro să îndrepte paşii ucenicilor şi destinele împărăţiei.

Pe ucenicii prezenţi la această minune, confirmarea identităţii Maestrului lor avea să-i ajute să-L înţeleagă şi să-L asculte mai bine. Ei întâmpinau dificultăţi serioase în a accepta misiunea Sa şi a lor, iar această confirmare îi aducea mai aproape de idealul lui Dumnezeu pentru ei. Adevărul este că, peste decenii, atunci când Petru şi Ioan aveau să caute să-şi aducă aminte de esenţa Evangheliei, acest moment avea să fie unul dintre cele mai semnificative lucruri.

Succesul la un pas de tine:

Din când în când, toţi avem nevoie să ştim cine suntem, pentru a şti şi a putea să facem mai bine ceea ce se aşteaptă de la noi. Caută răspunsuri valabile la întrebarea: Cine sunt eu? Vei fi mult ajutat.

Ion Buciuman
Ion Buciuman
Astăzi privim succesul ca pe o chemare divină, ca pe un comandament fundamental de viaţă, ca pe un ideal care dă sens existenţei şi ne întruchipează raţiunea de a fi. Succesul este misiunea personală, este ceea ce aşteaptă Dumnezeu de la noi. Când deschidem Scriptura, această poruncă ni se arată în 365 de ipostaze, câte una pentru fiecare zi. „Succesul la un pas de tine” este o carte apărută la Editura Viață și Sănătate

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor