Isus – combatant în retragere

Şi s-au sculat. L-au scos afară din cetate şi L-au dus până în sprânceana muntelui, pe care era zidită cetatea lor, ca să-L arunce jos în prăpastie. Dar Isus a trecut prin mijlocul lor şi a plecat de acolo. Luca 4:29,30

Misiunea lui Hristos era prea riscantă pentru a nu stârni opoziţie şi revoltă. Programul Său nu era prea confortabil nici pentru cei ce îl urmau, nici pentru cei ce I se împotriveau.

Într-o zi de Sabat, fiind în sinagoga din Nazaret, Hristos a fost solicitat să citească şi să explice Scripturile. Locul de unde citea era cartea prorocului Isaia, capitolul 61 versetele 1 şi 2: „Duhul Domnului Dumnezeu este peste Mine, căci Domnul M-a uns să aduc veşti bune celor nenorociţi: El M-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia şi prinşilor de război izbăvirea; să vestesc un an de îndurare al Domnului şi o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru; să mângâi pe toţi cei întristaţi.”

După ce a citit, a închis cartea şi a dat-o înapoi îngrijitorului. Cei prezenţi erau destul de curioşi în legătură cu interpretarea pe care avea s-o dea Mântuitorul acestui pasaj. Cum El a aplicat la Sine şi lucrarea Sa această prorocie, mânia celor prezenţi a izbucnit pe dată. Nu mai lipsea mult ca să fie aruncat în râpa din apropiere. Dar în timp ce asupritorii Săi erau încurcaţi cu aceste planuri rele, Hristos a folosit ocazia şi S-a retras pe neobservate.

Isus nu a ocolit niciodată confruntarea, dar de data aceasta El a preferat să evite mânia dezlănţuită a concetăţenilor Săi. A apreciat că nu era momentul şi nici cazul să le dea ocazie vrăjmaşilor de a-şi pune planul în aplicare. Toate trebuiau să se întâmple la vremea lor.

Succesul la un pas de tine:

Confruntarea nu rezolvă totdeauna un conflict. Pot fi situaţii când retragerea este mai înţeleaptă şi utilă.

Ion Buciuman
Ion Buciuman
Astăzi privim succesul ca pe o chemare divină, ca pe un comandament fundamental de viaţă, ca pe un ideal care dă sens existenţei şi ne întruchipează raţiunea de a fi. Succesul este misiunea personală, este ceea ce aşteaptă Dumnezeu de la noi. Când deschidem Scriptura, această poruncă ni se arată în 365 de ipostaze, câte una pentru fiecare zi. „Succesul la un pas de tine” este o carte apărută la Editura Viață și Sănătate

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor