Ioan Botezătorul – smerenie nobilă

Cât despre mine, eu vă botez cu apă, spre pocăinţă, dar Cel ce vine după mine este mai puternic decât mine, şi eu nu sunt vrednic să-I duc încălţămintele. El vă va boteza cu Duhul Sfânt şi cu foc. Matei 3:11

Uneori, o personalitate puternică ridică probleme serioase în legătură cu limitele personale şi ale misiunii sale. Marile abuzuri din istoria umanităţii au avut la bază personalităţi puternice cu acces la putere. Cum nu există sisteme perfecte de prevenire a dictaturii şi tiraniei, calea spre ele a fost permanent deschisă.

loan Botezătorul nu a fost în pericolul de a săvârşi abuzuri, pentru că era permanent conştient de misiunea sa de a pregăti calea Domnului. Centrul predicării şi al reformelor sale era Cel care venea după el. loan avea grijă să sublinieze, în predicile şi în convorbirile sale particulare, rolul în mântuire pe care îl are lucrarea sa, în comparaţie cu cea a lui Hristos.

loan nu înceta să sublinieze diferenţa calitativă dintre el şi Mesia, dintre lucrarea lui şi lucrarea Acestuia. El se prezenta ca unul care nu era vrednic să-I dezlege sau să-I ducă încălţămintea lui Hristos. În timp ce loan boteza cu apă, Domnul era prezentat ca oferind botezul Duhului Sfânt. Iar ca imaginea să fie convingătoare, loan vorbea de botezul cu foc – simbolul Duhului Sfânt.

Măreţia lui loan Botezătorul constă în faptul că a rămas permanent în limitele postului său de înainte-mergător şi de pregătitor al drumului Mântuitorului. Nu înseamnă că nu a avut parte de descurajări şi decepţii, dar şi-a acceptat rolul cu decenţă şi disciplină personală.

Succesul la un pas de tine:

Pentru că succesul tău depinde de claritatea înţelegerii şi consecvenţa îndeplinirii rolului personal, merită să-ţi iei timp pentru a evalua lucrurile!

Ion Buciuman
Ion Buciuman
Astăzi privim succesul ca pe o chemare divină, ca pe un comandament fundamental de viaţă, ca pe un ideal care dă sens existenţei şi ne întruchipează raţiunea de a fi. Succesul este misiunea personală, este ceea ce aşteaptă Dumnezeu de la noi. Când deschidem Scriptura, această poruncă ni se arată în 365 de ipostaze, câte una pentru fiecare zi. „Succesul la un pas de tine” este o carte apărută la Editura Viață și Sănătate

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video