Isus – în casa Tatălui

El le-a zis:„De ce M-aţi căutat? Oare nu ştiaţi că trebuie să fiu în casa Tatălui Meu?” Luca 2:49

Când a urcat la Ierusalim la vârsta de doisprezece ani, Isus era foarte doritor să vadă ce se petrecea la templu. A fost deosebit de impresionat de ceea ce a descoperit. În ciuda rutinei şi a denaturărilor survenite de-a lungul timpului, ceremoniile de acolo încă mai purtau semnificaţia originală, aşa cum fusese poruncită de Dumnezeu lui Moise.

În fiecare jertfa care era adusă. El a început să discearnă ceva care avea legătură cu propria Sa viaţă. Isus începea să-Şi identifice puţin câte puţin misiunea mesianică. În timp ce privea tăcut şi cu ochii mari scenele pline de dramatism ale planului de mântuire, ilustrate în ceremoniile sacre, nimeni nu ştia ce se petrecea în sufletul Său. Ceea ce a fost şi mai dureros, propriii Săi părinţi îl uitaseră şi se întorseseră spre casă fără să sesizeze lipsa Lui.

În tot timpul când Iosif şi Maria L-au căutat, Isus S-a aflat în mijlocul preoţilor şi al bătrânilor învăţători, pe care îi întreba o mulţime de lucruri despre importanţa şi rostul celor ce se petreceau acolo. Toţi erau uimiţi de profunzimea şi claritatea întrebărilor şi de ascuţimea de minte cu care Isus făcea faţă discuţiilor.

Încetul cu încetul, Isus începea să Se simtă acasă în acel univers al simbolurilor sfinte. Nu este de mirare că la întrebarea părinţilor Săi, care L-au găsit în templu. El a dat o replică scurtă: „Oare nu trebuia să fiu în casa Tatălui Meu?” Acolo Hristos era acasă.

Succesul la un pas de tine:

Un studiu atent al lucrurilor şi lucrărilor din templu te poate face să te simţi acasă. Răsplătită îţi va fi zăbovirea acolo!

Ion Buciuman
Ion Buciuman
Astăzi privim succesul ca pe o chemare divină, ca pe un comandament fundamental de viaţă, ca pe un ideal care dă sens existenţei şi ne întruchipează raţiunea de a fi. Succesul este misiunea personală, este ceea ce aşteaptă Dumnezeu de la noi. Când deschidem Scriptura, această poruncă ni se arată în 365 de ipostaze, câte una pentru fiecare zi. „Succesul la un pas de tine” este o carte apărută la Editura Viață și Sănătate

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video