Isus – creștere desăvârșită

Iar Pruncul creştea şi se întărea; era plin de înţelepciune şi harul lui Dumnezeu era peste El. Luca 2:40

Grija Mariei şi cea lui Iosif erau răsplătite din plin. Isus creştea sănătos la minte şi la trup. Copilul arăta bine, iar oamenii din jur puteau observa progresele. Sărăcia familiei nu era o piedică în calea dezvoltării lui Isus. Greutăţile materiale nu-I puteau opri creşterea.

Munca zilnică potrivită puterilor Sale îi dădea o constituţie fizică armonioasă şi plăcută. Participarea la activităţile familiei Îl umplea de mulţumire şi bucurie. El era comunicativ şi gata de a sluji. Observa repede unde era nevoie de o mână de ajutor şi nu trebuia să-L îndemne cineva, fiindcă că El era deja pregătit să intervină. Sesiza repede unde era necesară participarea şi contribuţia Sa.

Prezenţa Lui în atelierul de tâmplărie sau pe stradă era remarcată prin cântece care arătau frumuseţea gândurilor şi a trăirilor Sale sufleteşti. Adesea psalmii de la sinagogă îl însoţeau în timp ce îşi împlinea cu credincioşie şi voioşie partea. Cei care se aflau prin preajma Sa nu puteau să nu fie molipsiţi de bucuria Lui contagioasă.

Uneori observa pe câte cineva care suferea de foame sau avea alte nevoi. Atunci considera că e o adevărată favoare şi bucurie să sacrifice din bunurile şi hrana personală pentru a vedea un zâmbet de mulţumire pe faţa celor pentru care lucra. Cei care-L cunoşteau de aproape aveau permanent sentimentul că Dumnezeu însuşi ocroteşte şi conduce viaţa acestui Copil minunat.

Succesul la un pas de tine:

Isus nu era un Copil special doar pentru că era Fiul lui Dumnezeu, ci pentru că încă de mic era dependent de Tatăl Său ceresc, tot aşa cum şi noi putem fi. Trebuie doar să alegem acest lucru.

Ion Buciuman
Ion Buciuman
Astăzi privim succesul ca pe o chemare divină, ca pe un comandament fundamental de viaţă, ca pe un ideal care dă sens existenţei şi ne întruchipează raţiunea de a fi. Succesul este misiunea personală, este ceea ce aşteaptă Dumnezeu de la noi. Când deschidem Scriptura, această poruncă ni se arată în 365 de ipostaze, câte una pentru fiecare zi. „Succesul la un pas de tine” este o carte apărută la Editura Viață și Sănătate

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor