Hristos – luminând pe oricine

Lumina aceasta era adevărata Lumină, care luminează pe orice om venind în lume. Ioan 1:9

Lumina adevărată are o concurenţă puternică din partea întunericului care, neavând succes ca întuneric, încearcă să pară că este lumină. Lumina falsă este aparentă. Ea nu există în realitate. Ea este o iluzie luminoasă. Ea este o impresie mincinoasă. Efectul ei rău este mai mare decât acela al întunericului. În timp ce întunericul ascunde, tăinuieşte şi provoacă spaime, lumina falsă înşală şi duce în rătăcire. Cei care urmează calea luminată de întunericul deghizat sunt conduşi sigur spre întuneric. Multă vreme această realitate poate rămâne ascunsă, pentru că acesta este caracterul întunericului, dar până la urmă adevărul se va dovedi, iar lumina falsă se va vedea aşa cum este: întuneric disimulat în lumină.

Adevărata lumină nu se luptă să pară mai bună de cum este. Ea nici nu se plânge dacă este neînţeleasă. Ea se luptă doar să lumineze pe oricine fără deosebire, fără să caute vreun folos din aceasta. Ea nu se laudă cu faptele sale şi nici nu ponegreşte faptele întunericului, ci doar le arată ca fiind rele.

Lumina acordă şanse egale tuturor. Ea se bucură dacă unii aleg calea arătată de ea şi-i îndrumă voioasă atâta vreme cât aceştia sunt dispuşi să meargă în lumină. Lumina adevărată străbate adesea prin întuneric pentru a le oferi celor care au apucat pe calea întunericului şansa de a se întoarce în lumină. Când cineva prinde această ocazie şi îşi schimbă calea, lumina anunţă o sărbătoare şi dă un ospăţ. De bucurie pentru câte un suflet întors, lumina adevărată luminează mai frumos şi este mai abundentă şi mai generoasă.

Succesul la un pas de tine:

Ceva din caracterul luminii adevărate te poate face să izbuteşti pe căile întortocheate ale vieţii. Alege calea luminii şi vei fi luminat!

Ion Buciuman
Ion Buciuman
Astăzi privim succesul ca pe o chemare divină, ca pe un comandament fundamental de viaţă, ca pe un ideal care dă sens existenţei şi ne întruchipează raţiunea de a fi. Succesul este misiunea personală, este ceea ce aşteaptă Dumnezeu de la noi. Când deschidem Scriptura, această poruncă ni se arată în 365 de ipostaze, câte una pentru fiecare zi. „Succesul la un pas de tine” este o carte apărută la Editura Viață și Sănătate

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor