Hristos – viață pentru toți

Toate lucrurile au fost făcute prin El, şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără EL. Ioan 1:3

Creştinismul are un Dumnezeu sfânt, dar aproape de oameni. Ca să ajungem la El, nu sunt necesare eforturi, cheltuieli şi călătorii obositoare. Nu există riscul să nu ne primească. Dumnezeul nostru este accesibil şi disponibil.

Atotprezenţa lui Hristos este asigurată chiar prin lucrurile făcute de mâna Lui. Fiecare realizare a puterii Sale creatoare ne mărturiseşte într-un anumit fel despre El şi dragostea Lui, despre El şi bunătatea Lui, despre El şi frumuseţea Lui, despre El şi îndurarea Lui. Viaţa Sa este răspândită în tot ce ne înconjoară. De fapt. El însuşi ne înconjoară cu atmosfera Sa de har mântuitor.

Hristos oferă viaţă pentru toţi tot aşa de binevoitor cum a făcut toate lucrurile şi le ţine în fiinţă. Aşa cum Se îngrijeşte de orice vietate a lumii create, El Se poartă cu maximă grijă faţă de fiecare fiinţă umană a acestei lumi.

Deşi numai o mică parte dintre locuitorii pământului îşi iau timp să mediteze la sfinţenia Domnului, El le poartă de grijă tuturor. Spre deosebire de dumnezeii popoarelor, care le poartă de grijă numai acelora care îi recunosc şi le aduc închinare, Hristos este Dătătorul de viaţă al tuturor. El Se îngrijeşte de bunăstarea chiar şi a celor ce-L urăsc şi se luptă contra Lui.

Hristos este un Dumnezeu unic şi fără egal. De aici rezultă şi meritul Lui de a fi adorat şi slujit ca Dumnezeu adevărat. Toate lucrurile au fost făcute prin El şi se ţin în fiinţă prin El. Nu există nimic care să nu se supună voii Sale. Numai omul face notă discordantă. El poate alege să I se împotrivească.

Succesul la un pas de tine:

Dacă te uiţi cu băgare de seamă, amprentele lui Hristos se văd pe toate lucrurile create de mâna Sa. Poţi descoperi în propria ta viaţă semne ale prezenţei Sale.

Ion Buciuman
Ion Buciuman
Astăzi privim succesul ca pe o chemare divină, ca pe un comandament fundamental de viaţă, ca pe un ideal care dă sens existenţei şi ne întruchipează raţiunea de a fi. Succesul este misiunea personală, este ceea ce aşteaptă Dumnezeu de la noi. Când deschidem Scriptura, această poruncă ni se arată în 365 de ipostaze, câte una pentru fiecare zi. „Succesul la un pas de tine” este o carte apărută la Editura Viață și Sănătate

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor