Isaia – puterea viziunii personale

În anul morţii împăratului Ozia, am văzut pe Domnul şezând pe un scaun de domnie foarte înalt şi poalele mantiei Lui umpleau Templul. Isaia 6:1

Puterea de a fi diferit vine de la Dumnezeu. Puterea de a-ţi împlini misiunea este a Domnului. Siguranţa de care ai nevoie în clipele grele este un semn al prezenţei şi acceptării cereşti. Forţa de a străpunge dincolo şi discernământul luminii sunt de obârşie dumnezeiască. Toate acestea le datorezi viziunii personale.

Viziunea personală este o descoperire a lui Dumnezeu, care Se arată fiecăruia după cum este necesar, pentru a-l întări şi îndruma. Lui Isaia, Dumnezeu i Se descoperă stând pe un tron de domnie. Lui Moise, Dumnezeu îi adresează chemarea dintr-un tufiş arzând şi care nu se mistuia. Lui Şadrac, Meşac şi Abed-Nego, Domnul li Se alătură ca un Fiu de Dumnezeu în mijlocul cuptorului de foc.

Lui Isaia, Dumnezeu îi sugerează că El Se află la conducere. El stăpâneşte în cer şi pe pământ. Lui I se închină ostile îngereşti. El umple cerul de strălucire şi pământul se cutremură sub umbletul paşilor Săi. Templul este plin de focul prezenţei Sale şi este învăluit în fum pentru a Se face de temut.

Dumnezeu este Cel care îi curăţă şi îi purifică pe fiii oamenilor de vorbele rele şi deşarte, pentru a putea rosti curat cuvinte de dreptate şi speranţă. Focul de pe altar îndepărtează nelegiuirea slujitorilor Domnului, ca să poată răspunde chemării Sale atunci când vor fi trimişi cu solii din partea Sa.

Succesul la un pas de tine:

Imaginează-ţi că te afli faţă în faţă cu Dumnezeu şi primeşti chemarea Sa. Încearcă să te pui în locul lui Isaia.

Ion Buciuman
Ion Buciuman
Astăzi privim succesul ca pe o chemare divină, ca pe un comandament fundamental de viaţă, ca pe un ideal care dă sens existenţei şi ne întruchipează raţiunea de a fi. Succesul este misiunea personală, este ceea ce aşteaptă Dumnezeu de la noi. Când deschidem Scriptura, această poruncă ni se arată în 365 de ipostaze, câte una pentru fiecare zi. „Succesul la un pas de tine” este o carte apărută la Editura Viață și Sănătate

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video