Estera – providența tacită

Căci dacă vei tăcea acum, ajutorul şi izbăvirea vor veni din altă parte pentru iudei, şi tu şi casa tatălui tău veţi pieri. Şi cine ştie dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăţie? Estera 4:14

Demersul personal al Esterei este foarte zbuciumat şi plin de surprize. Existenţa ei liniştită şi anonimă este marcată deodată de un concurs de frumuseţe, care avea să-i modifice radical viaţa. Apoi, ajunsă în culmea afirmării personale, viaţa ei este ameninţată cu distrugerea, împreună cu întregul ei neam.

Dar panorama este cu atât mai interesantă, cu cât intră în scenă din ce în ce mai multe elemente. O împărăteasă se poartă cu demnitate surprinzătoare, fapt ce atrage după sine repudierea ei şi vacantarea postului. Din şirul nesfârşit de oferte, Ahaşveroş se opreşte exact asupra Esterei, apoi, într-o noapte de nesomn, împăratul citeşte exact cronica referitoare la Mardoheu. Vizitele împăratului la ospeţele Esterei se desfăşoară exact atât cât să nu înceapă execuţia evreilor. Emisarii imperiali duc vestea salvării evreilor exact înainte ca decretul de exterminare să intre în vigoare.

În ciuda faptului că numele lui Dumnezeu lipseşte din cartea Esterei, prezenţa Sa este neîndoielnic acolo. Autorul cărţii tace cu privire la numele divin, dar descrie cu lux de amănunte paşii Providenţei pentru realizarea planului lui Dumnezeu. Evreii se dovedesc fideli unui Dumnezeu nevăzut, dar intervenţiile Sale se văd de departe. Paşii Săi nu se observă prea bine, dar urmele pe care le lasă sunt clare pentru oricine. Rugăciunea Esterei rămâne un secret de palat, dar rezultatele acestei rugăciuni ajung repede până la marginea imperiului.

Succesul la un pas de tine:

Providenţa tacită continuă sigur să Se manifeste şi astăzi. Poţi fi unul dintre puţinii care o observă şi beneficiază de pe urma ei!

Ion Buciuman
Ion Buciuman
Astăzi privim succesul ca pe o chemare divină, ca pe un comandament fundamental de viaţă, ca pe un ideal care dă sens existenţei şi ne întruchipează raţiunea de a fi. Succesul este misiunea personală, este ceea ce aşteaptă Dumnezeu de la noi. Când deschidem Scriptura, această poruncă ni se arată în 365 de ipostaze, câte una pentru fiecare zi. „Succesul la un pas de tine” este o carte apărută la Editura Viață și Sănătate

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video