Asa – ordine în casă

Și chiar pe mamă-sa, Maaca, n-a mai lăsat-o să fie împărăteasă, pentru că făcuse un idol Astarteei. Asa i-a sfărâmat idolul şi l-a ars în pârâul Chedron. 1 Împărați 15:13

Este o încântare să constatăm că în şirul de Împărați ai lui Iuda şi ai lui Israel au existat reformatori care au avut curajul şi tăria să se opună cursului decadent al istoriei morale a poporului ales. Din când în când, vedem câte o rază de speranţă luminând în întunericul spiritual care se înteţea din ce în ce mai mult.

Asa a urmat la domnie după Abiam. El a realizat o serie de reforme, începând cu propria casă. Întrucât mama sa îşi afişase public susţinerea faţă de cultul Astarteei, împăratul i-a retras prerogativele de mamă a împăratului şi a distrus în mod explicit idolul ridicat de ea. Demnitatea conferită de statutul de regină-mamă ar fi făcut ca influenţa rea să fie mai greu de stăvilit. Poporul ar fi trăit în confuzie, dacă împăratul nu ar fi luat atitudine faţă de apostazia din imediata sa apropiere. Retragerea acestei autorităţi morale urma să faciliteze reforma spirituală a poporului. Dacă împăratul nu a cruţat nici pe cei din casa lui, ceilalţi oameni trebuiau să se aştepte că nu vor beneficia de clemenţă în cazul abaterilor făţişe de la calea cea dreaptă.

Deprinderile rele nu au putut fi stârpite aşa de repede, măcar că domnia lui Asa s-a întins pe o perioadă de peste patruzeci de ani. Locurile de închinare de pe înălţimi au continuat să fie frecventate de un anumit număr de evrei, în ciuda faptului că Asa a depus orice efort pentru a stârpi idolatria. Pentru a încuraja închinarea la viul Dumnezeu, Asa a completat inventarul templului lui Solomon cu tot felul de obiecte de preţ.

Succesul la un pas de tine:

Care lucruri din imediata ta apropiere ar trebui supuse unei reforme serioase? Reforma este un lucru stresant şi dureros, dar merită şi trebuie făcută.

Ion Buciuman
Ion Buciuman
Astăzi privim succesul ca pe o chemare divină, ca pe un comandament fundamental de viaţă, ca pe un ideal care dă sens existenţei şi ne întruchipează raţiunea de a fi. Succesul este misiunea personală, este ceea ce aşteaptă Dumnezeu de la noi. Când deschidem Scriptura, această poruncă ni se arată în 365 de ipostaze, câte una pentru fiecare zi. „Succesul la un pas de tine” este o carte apărută la Editura Viață și Sănătate

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video