Moise – delegarea autorității

Alege din tot poporul oameni destoinici, temători de Dumnezeu oameni de încredere, vrăjmaşi ai lăcomiei; pune-i peste popor drept căpetenii peste o mie, căpetenii peste sută, căpetenii peste cincizeci şi căpetenii peste zece. Exod 18:21

Un popor de robi a ieşit din Egipt ca pentru o călătorie de câteva zile, dar lucrurile s-au schimbat şi organizarea administrativă a devenit imperativă. Primul lucru necesar a fost instituirea unei autorităţi faţă de care fiecare individ să fie făcut responsabil şi căreia să i se dea ascultare. Această autoritate venea de la Dumnezeu şi era administrată de Moise.
Curând au început să apară o mulţime de litigii şi neînţelegeri, care aveau nevoie de un adevărat aparat de justiţie în măsură să administreze dreptatea şi ordinea socială. Unei asemenea solicitări, un singur om, oricât ar fi fost de capabil, nu avea cum să-i facă faţă.

Am fost obişnuiţi cu ideea că Dumnezeu i-a poruncit direct lui Moise cum să organizeze administraţia publică în Israel, dar aflăm că Ietro, preotul din Madian şi socrul lui Moise, a fost sursa de inspiraţie a sistemului.

Autoritatea pe care căpeteniile lui Israel urmau să o exercite venea din două surse distincte. Prima autoritate era cea pe care ei deja o aveau prin calităţile lor personale. Ei erau oameni pricepuţi şi echilibraţi, în stare să facă deosebire între dreptate şi nedreptate, între adevăr şi minciună. Erau oameni evlaviosi si corecţi în relaţiile cu semenii.

Acestei autorităţi implicite i-a fost conferită o a doua autoritate, explicită, prin funcţia publică încredinţată. Moise a delegat autoritatea poziţiei sale conducătorilor lui Israel, potrivit cu nivelul de responsabilitate al fiecăruia.

Succesul la un pas de tine

:

Identifică-ţi sursele personale de autoritate. Adu-ţi aminte că simpla poziţie socială nu este suficientă. Dezvoltă-ţi mai ales valoarea personală!

Ion Buciuman
Ion Buciuman
Astăzi privim succesul ca pe o chemare divină, ca pe un comandament fundamental de viaţă, ca pe un ideal care dă sens existenţei şi ne întruchipează raţiunea de a fi. Succesul este misiunea personală, este ceea ce aşteaptă Dumnezeu de la noi. Când deschidem Scriptura, această poruncă ni se arată în 365 de ipostaze, câte una pentru fiecare zi. „Succesul la un pas de tine” este o carte apărută la Editura Viață și Sănătate

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor