Enoh – accesul la viață

După naşterea lui Metusala, Enoh a umblat cu Dumnezeu trei sute de ani si a născut fii si fiice. Geneza 5:22

Este semnificativ faptul că modificarea comportamentului religios al lui Enoh a survenit după naşterea fiului său. Noua sa calitate de tată de familie l-a ajutat să-L cunoască şi să-L înţeleagă mai bine pe Dumnezeu, Tatăl marii familii omeneşti şi al tuturor lumilor din univers. Această înţelegere profundă a lui Dumnezeu l-a determinat pe Enoh să atingă o calitate superioară a relaţiei sale cu El. Umblarea cu Dumnezeu a survenit în urma unui moment de mai bună cunoaştere şi apropiere de El.

Calea lui Enoh umblând cu Dumnezeu pare să nu fi fost o retragere completă din viaţa cotidiană şi nici o abandonare sau neglijare a obligaţiilor de familie. În timp ce Enoh umbla cu Dumnezeu, familia sa a continuat să se dezvolte şi să crească şi este clară şi implicită participarea sa. Soţia sa, fiii şi fiicele sale şi probabil mulţi alţii erau dependenţi de serviciile lui. Umblarea sa cu Dumnezeu nu-l împiedica să fie un soţ atent şi puternic, un tată bun şi iubitor şi un semen plin de compasiune şi gata de ajutor pentru oricine.

Fără îndoială că Enoh acorda o mare atenţie lucrurilor spirituale, întreaga sa viaţă se învârtea în jurul lui Dumnezeu. Părerea lui Dumnezeu şi aşteptările Sale pentru el erau primele lucruri la care Enoh era dispus să ia seama. Orice altceva sau altcineva trebuia subordonat acestor priorităţi.

Semnul major aplicat întregii vieţi a lui Enoh este echilibrul dintre viaţa spirituală şi cea practică. Acest echilibru l-a făcut să se menţină neabătut aproape de Dumnezeu, care, într-o zi, l-a luat să fie pentru totdeauna cu Sine, fără să guste moartea.

Succesul la un pas de tine:

Poţi fi mai aproape de Dumnezeu în viaţa de fiecare zi. Este necesară o reorientare a atenţiei şi a priorităţilor!

Ion Buciuman
Ion Buciuman
Astăzi privim succesul ca pe o chemare divină, ca pe un comandament fundamental de viaţă, ca pe un ideal care dă sens existenţei şi ne întruchipează raţiunea de a fi. Succesul este misiunea personală, este ceea ce aşteaptă Dumnezeu de la noi. Când deschidem Scriptura, această poruncă ni se arată în 365 de ipostaze, câte una pentru fiecare zi. „Succesul la un pas de tine” este o carte apărută la Editura Viață și Sănătate

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video