Vom sta cu Hristos pe tronul Său

Celui ce va birui îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, după cum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie. (Apocalipsa 3:21)

În aceste cuvinte, o lucrare individuală este pusă înaintea fiecăruia dintre noi. Trebuie să facem eforturi hotărâte pentru a birui aşa cum a biruit Hristos. Nimeni nu este scutit de această luptă. Dacă vrem ca porţile cetăţii sfinte să se deschidă pentru noi, dacă vrem să-L privim pe împărat în toată frumuseţea Lui, atunci trebuie să biruim acum, aşa cum a biruit Hristos. (…) El a lăsat la o parte hainele Sale împărăteşti (…), bogăţiile Sale, şi, pentru noi, a devenit sărac, astfel încât noi să putem intra în posesia unei moşteniri nepieritoare. Pentru noi, El l-a înfruntat şi înfrânt pe prinţul întunericului. (…)

Lecţia controlului de sine trebuie să înceapă din pruncie, din braţele mamei. Copilul trebuie învăţat că voinţa lui trebuie adusă în supunere. (…) Cine sunt aceşti copii ce sunt încredinţaţi grijii noastre? Ei sunt cei mai tineri membri ai familiei lui Dumnezeu. El spune: „Luaţi-i pe aceşti copii şi instruiţi-i (…), astfel încât ei să fie cizelaţi; pregătiţi-i să lumineze în curţile casei Mele.” (…) Ce lucrare importantă! Nu uita că,în lucrarea ta, Creatorul universului îţi va da ajutor. În puterea Sa şi prin numele Său, tu poţi să-ţi conduci copiii să fie biruitori. Învaţă-i să privească la Dumnezeu pentru putere. Spune-le că El aude rugăciunea lor. Învaţă-i să biruiască răul prin bine. Învaţă-i să exercite o influenţă înnobilatoare şi înălţătoare. Condu-i să se unească cu Dumnezeu şi apoi ei vor avea putere să reziste celor mai puternice ispite. Ei vor primi atunci răsplata biruitorului. (Review and Herald, 9 iulie 1901)

Pierzi mult nestudiind cu un zel mai mare şi cu o mai mare grijă viaţa Domnului Hristos. În ea poţi vedea biruinţele pe care le ai de câştigat (…) pentru a dobândi preţioasa haină albă a unui caracter fără pată şi pentru a sta, în final, fără vină înaintea tronului lui Dumnezeu. (Youth’s Instructor, 10 octombrie 1883)

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor