Pentru că suntem vrednici, vom umbla îmbrăcați în alb

Totuşi ai in Sardes câteva nume care nu şi-au mânjit hainele. Ei vor umbla împreună cu Mine, îmbrăcaţi în alb, fiindcă sunt vrednici. (Apocalipsa 3:4)

Ca biruitori, vom fi îmbrăcaţi în haine albe. Domnul va recunoaşte credincioşia noastră şi, ca şi în zilele bisericii creştine primare, când El a recunoscut câteva nume chiar în Sardes „care nu şi-au mânjit hainele”, şi noi vom umbla cu El îmbrăcaţi în alb, căci, prin sacrificiul Său ispăşitor, noi vom fi socotiţi vrednici. (…)

Având în vedere aceste făgăduinţe încurajatoare, cât de mult ar trebui să ne străduim noi să ne desăvârşim un caracter care să ne facă în stare să stăm înaintea Fiului lui Dumnezeu! Numai aceia care sunt îmbrăcaţi în hainele neprihănirii Sale vor fi în stare să suporte slava prezenţei Lui atunci când El va apărea cu „putere şi slavă mare”.

Înseamnă foarte mult să fii biruitor. Asalturilor vrăjmaşului şi ale tuturor agenţilor lui răi trebuie să li se reziste cu hotărâre. În fiecare clipă, noi trebuie să fim în gardă. Nici chiar pentru un singur moment nu trebuie să-L pierdem din vedere pe Hristos şi puterea Sa de a salva în ceasul încercării. Mâna noastră trebuie să fie aşezată în mâna Lui, pentru a fi susţinuţi de puterea Sa. (Review and Herald, 9 iulie 1908)

Dacă vrei să stai la masă cu Hristos şi să te ospătezi din bucatele pe care El le-a pregătit pentru ospăţul nunţii Mielului, trebuie să ai o haină specială, numită haina de nuntă, care este haina albă a neprihănirii Domnului Hristos. Oricine este îmbrăcat cu această haină este îndreptăţit să intre în cetatea lui Dumnezeu. Dacă n-ar fi dorit atât de mult ca tu să ai un loc Sus, loc pe care El S-a dus să-l pregătească pentru aceia care-L iubesc, Isus n-ar fi făcut, cu preţul unei jertfe atât de mari, toate aceste pregătiri ca tu să poţi fi fericit, să stai la masa Sa şi să te bucuri de căminul pe care El S-a dus să-l pregătească pentru familia răscumpăraţilor Săi. (Youth’s Instructor, 11 august 1886)

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor