Noi primim coroana vieții

Ferice de cel ce rabdă ispita! Căci, după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieţii pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. (Iacov 1:12)

Când Domnul îşi adună pietrele preţioase, cei credincioşi, cei sinceri, cei oneşti vor fi priviţi cu plăcere. Îngerii vor face coroane pentru unii ca aceştia şi asupra acestor coroane cu stele de pietre preţioase se va reflecta lumina ce radiază de la tronul lui Dumnezeu. (Mărturii, vol. 5, p. 96)

Vorbiţi despre lucrurile cereşti. Vorbiţi despre Isus, despre farmecul şi slava Lui şi despre iubirea Sa nemuritoare pentru voi; lăsaţi ca inimile voastre să se reverse în iubire şi mulţumire faţă de El, care a murit pentru a vă salva. O, fiţi gata pentru a vă întâlni cu Domnul vostru în pace! Aceia care sunt gata vor primi în curând o nepieritoare coroană a vieţii şi vor locui pentru totdeauna în împărăţia lui Dumnezeu, cu Domnul Hristos, cu îngerii şi cu aceia care au fost răscumpăraţi prin sângele preţios al lui Hristos. (Youth’s instructor, 1 decembrie 1852)

Cei care aşteaptă sunt aceia care trebuie să fie încoronaţi cu slavă, onoare şi nemurire. Nu trebuie să vorbeşti despre (…) onorurile lumii sau să le aduci laude celor mai mari ai ei. Toate acestea sunt deşertăciuni. Numai să-i atingă degetul lui Dumnezeu şi ei se vor întoarce iarăşi în ţărână. Eu doresc onoarea care durează, onoarea veşnică, onoarea ce nu va pieri niciodată; o coroană ce este mai bogată decât orice coroană care a împodobit vreodată fruntea vreunui monarh. (Review and Herald, 17 august 1869)

În ziua aceea, cei răscumpăraţi vor străluci de slava Tatălui şi a Fiului Său. Îngerii cerului, atingând harfele lor de aur, vor zice un bun venit împăratului şi acelora care sunt trofee ale biruinţei Lui, acelora care şi-au spălat hainele şi au fost albiţi în sângele Mielului.

Un imn de triumf va răsuna, umplând cerul. Hristos a biruit! El intră în curţile cereşti însoţit de cei răscumpăraţi ai Săi, martori ai faptului că misiunea Lui de suferinţă şi de sacrificiu de Sine n-a fost în zadar. (Review and Herald, 24 noiembrie 1904)

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor