Mai întâi vor învia cei morți în Hristos

Căci însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogori din cer şi întâi vor învia cei morţi în Hristos. (1 Tesaloniceni 4:16)

Dătătorul vieţii va chema la viaţă, la prima înviere, pe cei răscumpăraţi de El, iar până la ceasul acela triumfător, când ultima trâmbiţă va suna şi oştirea cea numeroasă va ieşi la o biruinţă veşnică, fiecare sfânt ce doarme va fi păstrat în siguranţă şi va fi păzit ca o bijuterie preţioasă, care este cunoscută pe nume de Dumnezeu. Prin puterea Mântuitorului, ce locuia în ei în timpul când au fost în viaţă, şi pentru că erau părtaşi naturii divine, ei sunt aduşi din moarte la viaţă. (Letter 65a, 1894)

„Vine ceasul”, a spus Domnul Hristos, „când toţi cei din morminte vor auzi glasul Lui şi vor ieşi din ele” (Ioan 5:28,29). Vocea aceasta va răsuna în toate locuinţele morţilor şi fiecare sfânt care doarme în Isus se va trezi şi îşi va părăsi închisoarea. Apoi, în virtutea caracterului pe care l-a primit prin neprihănirea lui Hristos, se va alătura adevăratei măreţii. (Review and Herald, 20 septembrie 1898)

Biruinţa sfinţilor adormiţi va fi glorioasă în dimineaţa învierii. (…) Dătătorul vieţii îi va încorona cu nemurire pe toţi aceia care vor ieşi din mormânt. (Youth’s Instructor, 11 august 1898)

Acolo stă oastea celor înviaţi. Ultimul lor gând a fost acela al morţii şi al chinurilor ei. Ultimele gânduri pe care ei le-au avut au fost cu privire la groapă şi mormânt, dar acum ei proclamă: „Unde-ţi este boldul, moarte? Unde-ţi este biruinţa, moarte?”. Ei stau în picioare în timp ce atingerea de-săvârşitoare a nemuririi este aşezată asupra lor, şi ei se înalţă să-L întâmpine pe Domnul în văzduh. (…) De o parte şi de alta sunt coloane de îngeri. (…) Apoi corul îngeresc dă tonul cântecului de biruinţă şi îngerii, în două şiruri, preiau cântecele şi oştile celor răscumpăraţi se alătură, ca şi când ei ar cânta cântecul pe pământ, unde l-au şi cântat. O, ce muzică! Nu există nicio notă discordantă. Fiecare voce proclamă: „Vrednic este Mielul care a fost junghiat”; El„va vedea rodul muncii sufletului Lui şi Se va înviora” (lsaia 53:11). (Manuscript 18,1894)

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor