Hristos vine cu putere și slavă mare

Când va veni Fiul omului în slava Sa, cu toţi sfinţii îngeri, va şedea pe scaunul de domnie al slavei Sale. (Matei 25:31)

Nicio limbă omenească nu poate înfăţişa scenele celei de-a doua veniri a Fiului omului pe norii cerului. (…) El va veni îmbrăcat în haina de lumină pe care o poartă din zilele veşniciei. Îngerii îl vor însoţi. De zece mii de ori zece mii îl vor însoţi în drumul Său. Se va auzi sunetul trâmbiţei chemând afară din mormântul lor pe cei ce dorm somnul morţii. Vocea lui Hristos va pătrunde până în mormânt, va străpunge urechile celor adormiţi şi „toţi cei din morminte vor ieşi afară”. (Review and Herald, 5 septembrie 1899)

Hristos vine cu putere şi slavă mare. El vine în slava Sa şi în slava Tatălui Său. Şi îngerii cei sfinţi îl vor însoţi în drumul Său. În timp ce întreaga lume este cufundată în întuneric, va fi lumină în fiecare locuinţă a sfinţilor. Ei vor prinde primele licăriri ale luminii revenirii Lui. Lumina neîntinată va străluci din splendoarea Lui, iar Hristos Răscumpărătorul va fi admirat de toţi aceia care L-au slujit. În timp ce nelegiuiţii fug, urmaşii lui Hristos se vor bucura de prezenţa Lui. (Profeţi şi regi, p. 720)

„Căci, cum iese fulgerul de la răsărit şi se vede până la apus, aşa va fi şi venirea Fiului omului” (Matei 24:27). El va fi însoţit de toate oştile cerului. (…) „El va trimite pe îngerii Săi cu trâmbiţa răsunătoare şi vor aduna pe aleşii Lui” (Matei 24:31).

Poporul Său nu va primi împărăţia până la a doua venire personală a lui Hristos. (…) Omul, în starea lui actuală, este muritor, supus putrezirii, dar împărăţia lui Dumnezeu nu va fi supusă putrezirii, ea dăinuind veşnic. De aceea, omul, în starea lui actuală, nu poate intra în împărăţia lui Dumnezeu. Dar, când va veni, Isus va da nemurire poporului Său şi îl va chema să primească împărăţia, care doar îi fusese promisă până atunci. (Tragedia veacurilor, p. 322-323)

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor