El va fi un loc de scăpare pentru noi

Căci El mă va ocroti în coliba Lui în ziua necazului, mă va ascunde sub acoperişul cortului Lui şi mă va înălţa pe o stâncă. (Psalmii 27:5)

Pentru creştinii adevăraţi şi credincioşi, există o bucurie şi o mângâiere pe care lumea nu le cunoaşte. Pentru ei, aceasta este o taină. Speranţa creştină este mare, cu nemurirea şi slava ei deplină. Ea pătrunde până dincolo de perdea şi este o ancoră a sufletului, sigură şi de nezdruncinat. Şi când furtuna mâniei lui Dumnezeu va veni asupra celor nelegiuiţi, această speranţă nu-i va părăsi, ci ei vor fi ascunşi „sub acoperişul cortului Lui”. (Youth’s Instructor, 1 mai 1854)

Înaintea noastră stau vremuri de necaz, de strâmtorare. Judecăţile lui Dumnezeu vin asupra pământului nostru. Naţiunile pământului tremură. Vor fi încercări şi dificultăţi la fiecare pas; curajul oamenilor, inimile lor vor ceda de teamă. Ce vom face noi în ziua aceea? Deşi pământul se va clătina într-o parte şi în alta ca un om beat şi va fi mişcat din locul lui ca o colibă, dacă am făcut din Dumnezeu stânca noastră, El ne va elibera. „Cel ce stă sub ocrotirea Celui Preaînalt şi se odihneşte la umbra Celui Atotputernic… Pentru că zici: «Domnul este locul meu de adăpost!» şi faci din Cel Preaînalt turnul tău de scăpare, de aceea nicio nenorocire nu te va ajunge… Căci El va porunci îngerilor Săi să te păzească în toate căile tale” (Psalmii 91:1,9-11). (Review and Herald, 15 martie 1887)

Domnul Hristos vede finalul conflictului. Bătălia se desfăşoară din ce în ce mai aprig, mai cu furie. În curând, El va veni, El, care are acest drept, va lua în stăpânire toate lucrurile pământului. Toată confuzia din lumea noastră, toată violenţa şi infracţiunile sunt o împlinire a cuvintelor lui Hristos. Ele sunt semne ale apropiatei reveniri. În ziua revenirii Sale, Hristos îi va ocroti pe aceia care L-au urmat pe El, Calea, Adevărul şi Viaţa. El S-a legat să fie locul lor de scăpare. El le spune: „Du-te, poporul Meu, intră în odăiţa ta… ascunde-te pentru câteva clipe, până voi curăţi pământul de nelegiuirea lui.” (Letter264,1903)

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor